Ako funguje parlament a voľby?

Už ste dosť veľkí

Metodika, ktorá vám pomôže vysvetliť žiakom, ako funguje parlament či voľby

Projekt Zmudri.sk, ktorý sa venuje tvorbe video kurzov na občianske a praktické témy a distribuuje ich medzi mladých ľudí, ale aj učiteľov základných a stredných škôl, publikoval koncom januára video kurz o fungovaní vlády a parlamentu. Cieľom kurzu, ktorý je nestranícky, je zasiahnuť mladých prvovoličov a podnietiť ich k tomu, aby išli voliť a nad svojou voľbou sa kriticky zamysleli. Video kurz však nechce byť len voľnočasovým videom, ale myslí aj na učiteľov, ktorí ho môžu využiť počas hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou bezplatného učiteľského „balíčka“.

Hlavným cieľom metodiky o voľbách je, aby prvovoliči rozumeli podstate parlamentných volieb, poznali ich proces, a aby dostali tipy na to, ako hľadať informácie a nenaletieť. Plán hodiny je stavaný na bádateľskej metóde vyučovania, pri ktorej žiaci s pomocou učiteľa, videí a učebnice samostatne skúmajú koncepty. Pre dosiahnutie cieľov hodiny je učiteľ v pozícii moderátora diskusie, no nie je nositeľom správnych odpovedí. 

Aby mladí išli voliť a videli v tom zmysel

Metodika je v ideálnom prípade inšpiráciou, nie je však skriptovaným scenárom, obsah by mal reflektovať potreby danej triedy. V pláne sú detailne rozpísané ciele, kľúčové vedomosti, príprava a aktivity počas hodiny. Prípravu zvládnete za pol hodinu (stačí si prečítať metodiku, pozrieť si videá a stiahnuť prezentáciu). Je dôležité prejsť si materiály, pretože hodina je dynamická a triedu treba držať v primeranom tempe. Počas 45 minút sa striedajú videá, po ktorých vás plán nabáda k diskusii s triedou, v jednom momente dokonca trieda hlasuje o priebehu hodiny. 

Samostatné videá sú veľkým osviežením. Pútavé spracovanie známymi youtubermi je lákadlom pre zapojenie triedy do témy volieb a vytváranie podnetných diskusií. Úspechom pre nás bude, keď žiaci investujú svoj čas do toho, aby sa pripravili a išli voliť, pretože v tom vidia zmysel.

Ako prebieha hodina?

Priebeh hodiny sa prvú tretinu venuje faktickým detailom okolo volieb. Na začiatku žiaci súťažia v tom, kto si spomenie na čo najviac kandidujúcich strán. Potom samostatne pracujú na vysvetlení pojmov (NR SR, parlament, koalícia, opozícia, politická strana, poslanec, minister…). Je dôležité, aby vedeli vysvetliť najdôležitejšie pojmy, až potom presunieme pozornosť na informácie o voľbách. 

V strede hodiny sa dostávame k podstate témy: aký je proces volieb. Po pozretí videa dávame žiakom kontrolné otázky na preverenie porozumenia o tom, čo ich počas volieb čaká – ako sa na ne správne pripraviť. 

Ďalšie smerovanie hodiny si určí trieda. Pokiaľ väčšina nie je motivovaná voliť, otvoríme diskusiu Prečo voliť. V opačnom prípade si pripravujeme stratégiu, ako voliť informovane. Na záver čaká žiakov 5 minútový kvíz o voľbách, v ktorom môžu získať skvelé ceny.

Odber pravidelne vytváraných video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre akéhokoľvek učiteľa (nielen občianskej náuky) zadarmo po registrácii. Učiteľ tak automaticky získa prístup k už vytvoreným metodikám a ostatným kurzom, ktoré sa týkajú fungovania EÚ, kritického myslenia, moderných dejín Slovenska či písania životopisu a prípravy na pohovor. 

Ako funguje parlament a voľby?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top