V kráľovstve kráľa Dobroslava

V akom veku je najvhodnejšie začať deti učiť pracovať s počítačom, mobilom alebo fotoaparátom? Deti už od malička pozorujú, ako s nimi pracujú ich rodičia, starší súrodenci, ale aj učitelia a iní dospelí. Mnohým veciam sa naučia úplne jednoducho a spontánne bez nášho vysvetľovania.

Preto som IKT využila v mojom projekte v nultom ročníku so žiakmi, ktorí z rôznych príčin nemohli nastúpiť s rovesníkmi do 1. ročníka. Projekt Zakliate kráľovstvo kráľa Dobroslava prebiehal systémom integrovaného tematického vyučovania, aktivity na seba nadväzovali a splývali do jednej témy. Aj keď sa žiaci nultého ročníka neučia čítať, naučili sa ľahko pracovať s IKT. Dokonca aj žiaci prípravného ročníka s rôznymi špeciálnymi poruchami, čitateľsky a počítačovo negramotné, sa môžu takouto cestou veľa naučiť.

Kráľ Dobroslav zadával úlohy a pôsobil v triede ako ďalší učiteľ prostredníctvom telefonátov, mailov alebo videokonferencie na Skype. Svet sme o našich aktivitách informovali cez náš blog. Každý žiak si vytvoril v programe Revelation Natural Art svoju rozprávkovú komnatu, ktorú si mohol priebežne dopĺňať o nábytok a hračky kúpené za triedne peniaze. Žiaci boli hodnotení aj klasicky, známkou a slovným komentárom, triedne peniaze však lepšie vyjadrovali ich vynaložené úsilie. 

Cieľom tiež bolo naučiť veľké tlačené písmená abecedy, vtedy nám veľmi pomáhal Alík a jeho abeceda a Detský kútik 1– 4. Na rozvíjanie jemnej motoriky, zrakovej diskriminácie a farebného vnímania sme využívali omaľovánky na interaktívnej tabuli alebo tablete v programe TS Maľovanie pre deti, ale aj klasické omaľovánky. V programe Interwrite Workspace som k jednotlivým písmenám vytvorila rozprávkové pracovné listy, s ktorými sme pracovali na interaktívnej tabuli. 

Na niektorých popoludňajších aktivitách sa zúčastňovali celé rodiny a niektorých rodičov sme dokonca presvedčili, aby sa stali na chvíľu učiteľmi.

Na záver školského roka sme krstili naše Rozprávkové šlabikáre, lúčili sa s kráľom Dobroslavom a slávnostne čítali vysvedčenia. Deti odchádzali s dobrým pocitom a rodičia príjemne prekvapení ich pokrokom a dobrými výsledkami.

V kráľovstve kráľa Dobroslava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top