Všetko, čo by mal učiteľ vedieť o Wikipédii (6.)

V predošlých dieloch tohto seriálu sme sa dozvedeli, čo všetko nám Wikipédia môže dať. Ak nechceme byť len jej pasívnymi používateľmi, môžeme Wikipédii na oplátku dať niečo aj my. Vlastne jej môžeme dať všetko, čím je. Máme totiž možnosť meniť obsah väčšiny príspevkov. V tomto dieli si urobíme teoretickú prípravu a v ďalšom si na konkrétnych príkladom ukážeme, ako upravovať stránky Wikipédie.

Najprv trochu nevyhnutnej teórie, ktorá nám pomôže vyvarovať sa bežných chýb a tvoriť kvalitný obsah jedného z najúžasnejších projektov v histórii ľudstva. Vždy musíme mať na pamäti niečo ako ústavu Wikipédie – Päť pilierov Wikipédie. Ide o nemenné, nedotknuteľné zásady a smernice, ktoré sú rovnaké pre všetky jej jazykové verzie. Z nich vychádzajú konkrétnejšie zásady, pravidlá a odporúčania, ktoré sa menia podľa aktuálnych potrieb používateľov. Zhrnul som ich podľa stránky http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Päť_pilierov a doplnil o moje učiteľské skúsenosti. 

1. Presnosť a overiteľnosť

Wikipédia spája prvky všeobecnej encyklopédie, špecializovanej encyklopédie a ročenky. Pri písaní a editovaní článkov treba pamätať hlavne na overiteľnú presnosť. Musíme uvádzať zdroje, z ktorých sme čerpali. Pre zachovanie čo najväčšej objektivity nemôžeme uvádzať ako zdroj vlastný výskum, teda nemôžeme citovať samých seba. Rovnako by sme mali mať na pamäti, že Wikipédia nie je priestorom na reklamu, či podsúvanie názorov. 

Žiaci, podľa mojich pozorovaní, s pravidlom objektívnosti majú dosť veľký problém, pretože ho vnímajú ako obmedzenie tvorivosti. Iste, môžeme toto pravidlo vnímať aj ako obmedzenie, ale zároveň si musíme uvedomiť, že aj kreativita má svoje mantinely. Tieto mantinely buď budeme rešpektovať a stále v rámci nich môžeme byť kreatívni (napr. ako hokejisti na ľade), alebo sa môžeme pokúsiť ich zmeniť a ísť svojou cestou, ako je to pri rýchlom kolektívnom upravovaní obsahu Wikipédie (aj) laikmi oproti pomalým úpravám encyklopédií iba malou skupinou odborníkov. 

2. Nestrannosť

Wikipédia je nestranná, čo dokazuje najmä uvádzanie viacerých stanovísk k danej téme, z ktorých ani jedno nevnucuje jedinú univerzálnu pravdu. Hlavne pri kontroverzných témach sa môže stať, že je objektivita ohrozená. Vtedy sa vyhlasuje prímerie, článok sa označí ako kontroverzný a postupuje sa podľa návrhov na riešenie konfliktov v diskusii k článku. Takýmto článkom sa snažím so žiakmi vyhýbať, pretože si to vyžaduje oveľa hlbšie naštudovať danú tému, na čo väčšinou nemáme čas.

3. Sloboda

Wikipédia je slobodné dielo, ktoré môže každý upravovať. Aj keď článok vytvoríme, nie sme jeho vlastníkmi a nemáme právo určovať jeho obsah. Hocikto článok môže upravovať a šíriť ďalej, a to aj komerčne. Je však možné vytvoriť aj nemenné časti, spravidla sú to autorské poznámky. Neprípustné je pridávanie obsahu, ktorý už autor publikoval inde a neželá si jeho ďalšie šírenie. 

Presnejšie je všetko spísané v licencii „GNU – licencia pre slobodné dokumenty“ na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/GFDL.

4. Wikietiketa

Stručne povedané, ide o pravidlá slušného správania, ktoré sú vo všeobecnosti platné aj v reálnom svete. Virtuálny svet teda prevzal etiketu reálneho sveta a upravil ju pre svoje špecifické potreby. Hlavné zásady Wikietikety by sa dali zhrnúť takto:

  • predpokladáme dobrú vôľu, 
  • predovšetkým chválime, potom kritizujeme, 
  • nekritizujeme autora, kritizujeme názor (city dávame čo najviac bokom), 
  • nepoučujeme, argumentujeme, 
  • reagujeme slušne a pokojne, 
  • nepreháňame. 

Wikietiketu nájdete na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikietiketa.

Z mojej osobnej skúsenosti viem, že máme problém predovšetkým s chválením. Väčšinou začíname s negatívnymi pripomienkami a to ovplyvňuje celú konverzáciu. Mne sa osvedčil, a to aj pri žiakoch, jednoduchý postup: všímame si len obsah, nevšímame si autorov a ak nie je článok kontroverzný, nevšímame si ani diskusiu.

5. Pravidlá nie sú nemenné

Pravidlá Wikipédie nie sú nemenné, okrem týchto piatich základných pilierov. Nemali by sme sa báť robiť chyby, pretože práve pri riešení chýb sa pravidlá prispôsobujú a my sa učíme. Na-ozaj si z chýb nemusíme robiť ťažkú hlavu, lebo všetky predchádzajúce zmeny sú uložené a zverejnené, takže sa nemôže stať, že niečo (ne)vedome poškodíme. Ak nás pravidlá príliš obmedzujú, Wikipédia dokonca odporúča ignorovať ich, ale zároveň upozorňuje, že musíme myslieť minimálne na týchto päť základných pilierov.ν

Tibor REPČEK
Evanjelické gymn. J. Tranovského,
Liptovský Mikuláš

Všetko, čo by mal učiteľ vedieť o Wikipédii (6.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top