Záhada úsečky

Nasledujúcou aktivitou môžete na hodinách matematiky v 5. ročníku za-ujať svojich žiakov, rozvíjať ich matematické myslenie a zároveň zažiť aj veľa zábavy. A nielen to…

Najprv nastolím problém touto úlohou: 

Narysujeme si úsečku dlhú 7,5 cm. Koľko bodov je na tejto úsečke?

Na prvé otázky, či sa počítajú aj krajné body úsečky a podobne, odpovedám s vážnou tvárou, aby som nepokazila čaro domácej prípravy detí, ktoré na ďalší deň prinesú tenkou ceruzkou nakreslené a nahustené body aj s ich výsledným počtom. Objaví sa niekoľko odpovedí typu, že záleží od hrúbky ceruzky, niekto príde s nápadom, že by sa tam dali dávať tie body aj donekonečna. 

A diskusia môže začať. Vediem ju vždy prvých 10 minút hodiny, vždy keď niekto príde s novým nápadom. Na nástenke sa postupne utvoria dva tábory žiakov: za konečný a za nekonečný počet bodov na úsečke. Ak žiaci zmenia názor, môžu presunúť kartičku so svojím menom do druhej skupiny, ale vždy skontrolujem, aké má žiak pre to argumenty. 

Postupne povolíme riešenia a nápady rodičov a súrodencov, ktorým sa snažíme porozumieť, aj keď im neveríme. Niektoré príspevky sú rovnako vtipné ako poučné: 

„Môj brat je vysokoškolák a povedal, že jeho profesor vie, že ich je nekonečno na hocijakej úsečke, lebo…“

„A na akú školu chodí tvoj brat? Lebo moja sestra je matfyzáčka a ona to vie na betón, že keď je niečo konečné, tak nekonečno sa do toho nezmestí!“

Alebo lístoček poslaný po dcére: „Vážená pani učiteľka, moja manželka vám včera poslala odpoveď na otázku, ktorú riešia deti, a spôsob, akým sa na úsečku môžu umiestňovať body ľubovoľne dlho. Doma sme to znovu prebrali a chcel by som manželkinu odpoveď upresniť…“

Deti si pri riešení tohto problému ujasnili pojem úsečka, spoznali pre nich neuchopiteľný pojem nekonečne malého bodu, ale najmä sa učili diskutovať, argumentovať, porozumieť postupu iného človeka, pochybovať a veľa ďalších zručností, ktoré sa im zídu nielen na matematike, ale aj neskôr v živote.

Dagmar MÔŤOVSKÁ
1. súkromné gymnázium, Bratislava

Záhada úsečky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top