Zasurfujte si, ekológovia!

Environmentálna výchova a ekológia inšpirácie

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky ekológie a environmentálnej výchovy

Kampak plaveš, pískací kačenko?

Sú plasty naším prekliatím alebo požehnaním? Aktuálnu tému nebezpečenstva plastového odpadu môžete žiakom prvého stupňa sprostredkovať aj pomocou pútavých aktivít z voľne stiahnuteľnej metodickej príručky Kampak plaveš, pískací kačenko?, ktorá vyšla v rámci programu Varianty českej organizácie Člověk v tísni. Žiaci sa dozvedia ako plasty vznikajú, ako dlho sa rozkladajú či ako ich môžeme nahradiť ekologickejšími alternatívami.

Obrázková štatistika o pôde

Obrázková štatistika Půda, ktorú vydalo české Národní zemědělské muzeum, odhaľuje fascinujúci svet niečoho zdanlivo tak obyčajného, ako je pôda. Publikácia, ktorá je dostupná aj voľne na stiahnutie, zaujme malých i veľkých. Zistíte v nej, kde a ako pôda vznikla, prečo je pre nás dôležitá, kde sa darí akým plodinám, ako fungujú hnojivá a mnoho ďalších informácií. Tie sú spracované v podobe graficky pôsobivých a názorných ilustrácií. Na stránke múzea sú k dispozícii aj ďalšie tematické publikácie o poľnohospodárstve, lesníctve, poľovníctve a rybárstve.

Vedomostné ostrovy

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu darovali stovke slovenských škôl interaktívne kiosky Vedomostné ostrovy, ktoré sú plné zaujímavých poznatkov či zábavných testov. Ak medzi tieto školy nepatríte, nemusíte smútiť. Na stránke projektu sú Vedomostné ostrovy dostupné pre všetkých zdarma. Obsahujú informácie z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Súčasťou Vedomostných ostrovov je aj virtuálny kariérny poradca. 

Projekt MASS

Európsky projekt MASS slúži na inováciu prírodovedného vzdelávania na školách. Učiteľom poskytuje množstvo vypracovaných metodík (väčšina zatiaľ len v angličtine, alebo iných jazykoch) na biológiu, chémiu, fyziku či geografiu. Väčšina metodík v sebe obsahuje využitie digitálnych technológií. Na podstránke Pro učitele nájdete príručky a ukážkové lekcie v češtine. V príkladoch dobrej praxe príručky Věda pro „digitální“ generaci sú výborné metodiky ako napr. Pozorování Atén z vesmíru, Brazílie – země deštných lesů a přelidněných měst, Analýza socioekonomických rozdílů v rozvoji světa a pod. Zároveň obsahuje aj odkazy na množstvo výučbových online hier

O poľnohospodárstve a potravinách

Bez poľnohospodárstva a potravín, ktoré produkuje, by sme neprežili. Napriek tomu sa téme produkcie potravín venujeme na školách len veľmi okrajovo. Zmeniť to môžete aj pomocou balíčka vzdelávacích materiálov Európskej únie, ktorý obsahuje viaceré aktivity a námety na témy, ako sú potraviny a vplyv poľnohospodárskej výroby na životné prostredie a vidiek. Je určený pre učiteľov základných škôl a je využiteľný v rámci geografie, biológie, občianskej náuky a etickej výchovy. Okrem pracovných listov sú k dispozícii aj metodické príručky pre učiteľov, prezentácia a animované video. A výborné je, že všetko je na stránke dostupné v slovenčine. 

Náučné chodníky

Radi spoznávate prírodu a históriu krajiny priamo v teréne? Potom máte určite aj svoje obľúbené náučné chodníky. Objaviť ďalšie vám pomôže stránka naucnechodniky.eu, za ktorou stojí Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave. Vyhľadávať ich môžete priamo na mape, alebo podľa krajov či prírodných celkov. Každý náučný chodník na stránke obsahuje nielen informácie o dĺžke, čase prechodu, prevýšení, tematickom zameraní, názvy jednotlivých informačných panelov, ale aj fotografie a návrhy na využitie v školskej praxi.

17 cieľov udržateľného rozvoja

V roku 2015 medzinárodné spoločenstvo (OSN) zadefinovalo ciele, ktorých napĺňanie by malo viesť k riešeniu najzávažnejších problémov dnešného sveta, zaslúžiť sa o zmenu i lepší život. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja pokrývajú kľúčové oblasti, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie. Ak má byť škola prepojená s reálnym svetom a životom, je vhodné, aby sa o nich žiaci dozvedeli aj v škole. O to viac, že sú spracované v podobe kvalitných vzdelávacích materiálov a scenároch vyučovacích hodín, ktoré nájdete v sekcii „free materials“. Sú v angličtine, no šikovný učiteľ si ich dokáže poľahky prispôsobiť svojim potrebám. Stránka poskytuje aj viacero možností ako začleniť vzdelávanie o cieľoch udržateľného rozvoja aj do dlhodobých školských projektov. Viac sa o téme dozviete aj v slovenskej príručke na adrese bit.ly/cielerozvoja

Výchova k ochrane životného prostredia pomocou rozprávkovej knižky

Všetky deti majú rady rozprávky. Rozvíjať vzťah k starostlivosti o životné prostredie, môžete pomocou ilustrovanej knihy Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila. Príbehy v knihe pozývajú deti predškolského a mladšieho školského veku vydať sa na dobrodružnú cestu k spoznávaniu a riešeniu problémov životného prostredia. Šesť samostatných príbehov pokrýva nasledovné témy: problémy s odpadmi, nedostatok vody, ubúdanie opeľovačov v krajine, znižovanie biodiverzity lúk, migráciu živočíchov a klimatické zmeny. Kniha je v pdf voľne stiahnuteľná na stránke organizácie Daphne a všetky príbehy sú dostupné aj v podobe audio knihy. A čo je výborné, ku knihe je vytvorená aj metodika pre učiteľov s množstvom rozmanitých úloh a zadaní. Obsahuje tvorenie, pokusy, zmyslové, zážitkové i pohybové aktivity a tiež námety, ako môžu priamo deti pomôcť riešiť daný problém a prospieť prírode – v materskej škole alebo v škole, doma, na záhrade, alebo vo svojom blízkom okolí.

Edu.ceskatelevize.cz

V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy, ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií, ako je napríklad balíček ku Dňu Zeme

Earth School

Výborným zdrojom náučných videí je aj projekt Earth School zameraný na rozvoj environmentálneho povedomia detí a mládeže. Vznikol v spolupráci viacerých organizácií, ktoré vytvorili unikátny výučbový program zložený z 30 výziev v priebehu 30 dní počas šiestich týždňov. Každá výzva pozostáva z krátkeho animovaného videa a vedomostného kvízu. Ku každej výzve je otvorená diskusia, do ktorej sa môžu žiaci zapojiť a komunikovať s rovesníkmi zo sveta. Témy, ktoré Earth School zastrešuje sú rôznorodé, prvý týždeň bol zameraný na našu osobnú spotrebu a jej dosah na spoločnosť a životné prostredie. Jedinou nevýhodou Earth School je angličtina (videá sú však dostupné vo viacerých jazykoch), čo môže byť prekážkou, aby sa do programu zapojili viacerí žiaci. Je však možné pretaviť do to výhody a situáciu využiť na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov medzi prírodovednými, spoločenskovednými predmetmi a anglickým jazykom.

Učenie (sa) vonku nás baví

Vyučovaniu vonku sme sa v našej rubrike už viackrát venovali. Teší ma, že si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku, čoho dôkazom je aj kvalitne spracovaná príručka od Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorá je bezplatne dostupná na stránke organizácie. Poradí vám s učebnými pomôckami, inšpiruje ako prepájať viaceré predmety do tematicky orientovaného vyučovania a najmä ponúkne viaceré overené aktivity, ktoré pokrývajú učivá biológie, geografie, matematiky či fyziky. Pre školy z Bratislavského kraja ponúka príručka aj tipy na zaujímavé lokality využiteľné na exkurzie a bádateľsky zamerané vyučovanie v teréne

Ako učiť o klimatickej zmene

Klimatická zmena sa stala aj vďaka švédskej aktivistke Grete Thunberg skutočne horúcou témou nielen vo vedeckej obci a odborných publikáciách, ale aj v bežných médiách a medzi mladými ľuďmi. Ako sa o tejto komplikovanej a aktuálnej téme rozprávať so žiakmi, aké zdroje využiť a kde sa inšpirovať vzdelávacími aktivitami? Skúste to s českou stránkou Učitelé za klima na Facebooku. Pravidelne tam nájdete odkazy na zaujímavé články, videá a nápady učiteľov, ktoré vám pomôžu uchopiť tému vecne a zaujímavo. Určite odporúčam aj dokumentárny film Horká planeta v archíve ČT, otitulkované video 10 najčastejších mýtov o klimatickej zmene v InVivo magazíne, špecializovaný web so stále novými článkami klimatickazmena.sme.sk alebo faktaoklimatu.cz. Výborným úvodom do témy je aj nový film legendárneho britského prírodovedca Davida Attenborougha s názvom Klimatická zmena – Fakty. S titulkami je možné ho stiahnuť na tomto odkaze.

Zasurfujte si, ekológovia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top