Zasurfujte si, matematikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky matematiky

Dobrák, zloduch a účtovník

Korupcia je komplikovanejší problém, ako sa môže na prvý pohľad zdať. A ľudia, ktorí ju odmietnu, môžu čeliť mnohým problémom. To ukazuje online hra Dobrák, zloduch a účtovník, ktorú si vďaka Denníku N môžete so žiakmi zahrať aj v slovenčine. V hre si vyskúšate, aké to je byť v koži riaditeľa finančného odboru mesta. Valia sa na vás požiadavky zo všetkých strán a vy sa musíte správne rozhodovať. Každé vaše rozhodnutie má vplyv na hospodárenie mesta, ale aj na to, akú dôveru budete mať medzi politikmi a podnikateľmi – a teda aj na to, či si svoju pozíciu udržíte, budete vyhodený alebo skončíte vo väzení.

Interaktívne hry online

Aj vám sa stáva, že trávite priveľa času hľadaním interaktívnych animácií a hier vhodných na vyučovanie? Už nemusíte, niekto to spravili za vás. Stačí si zvoliť oblasť (matematika, prírodné vedy, dejepis…) a vybrať tú správnu.

Učíme matematiku

K moderným webstránkam, ktoré ponúkajú precvičovanie matematiky formou atraktívne spracovaných online cvičení patrí aj www.umimematiku.cz. Obsahuje tradičné úlohy na precvičovanie základných aritmetických operácií, ale aj slovné a logické úlohy a zaujímavé hry. Výbornou nadstavbou je možnosť organizovania súťaží a tímových hier. Učitelia majú k dispozícii aj učiteľský režim, cez ktorý môžu zadávať domáce úlohy a sledovať postup žiakov.

TEDeD

Krátke edukačné videá projektu TEDeD už hádam netreba ani predstavovať. Viete však, že na webstránke nájdete aj tematické série videí? Jednou z nich je aj Matematika v praktickom živote – Math in real life. Desiatky videí predstavujú vybrané matematické rébusy či hádanky, s ktorými žiaci ďalej pracujú a pokúšajú sa ich riešiť. Nakoľko sú videá v angličtine, uplatnia sa najmä na gymnáziách či bilingválnych školách. 

Učíme sa vonku

Český projekt Učíme se venku sme si už v Surfujte s nami predstavili. Je však dobré sa pri ňom pristaviť opäť. Novinkou je príručka na stiahnutie, ktorá obsahuje 30 najlepších metodík a návrhov vyučovacích hodín, pomocou ktorých môžete učiť vonku viacero vyučovacích predmetov – napríklad biológiu, výtvarnú výchovu, matematiku či slovenský jazyk. Výhodou príručky je to, že je v nej všetko pekne pokope a inšpiráciu môžete mať stále na očiach. O to viac, ak si ju vytlačíte.

Architekti v škole

Ďalším skvelým projektom od našich západných susedov sú aj Architekti v škole – víťazi 2. ceny Eduína v kategórii ZOOM (rok 2017). Cieľom projektu je cez portál s metodickými materiálmivzdelávať deti od útleho veku v témach architektúry, urbanizmupriestorového plánovania. Ponúkané vzdelávacie aktivity pracujú s medzipredmetovými vzťahmi a môžete ich využiť vo viacerých vyučovacích predmetoch od matematiky až po geografiu (či vlastivedu). Žiaci napríklad spoznávajú funkčné členenie sídla, vytvárajú model vlastného mesta alebo sa učia rozlišovať architektonické štýly a vývojové etapy miest.

Zaži radosť s financiami

Slovenský portál od tvorcov obľúbených stránok matika.in (matematika) a gramar.in (slovenčina) obsahuje množstvo úloh a hier na rozvoj finančnej gramotnosti, ktoré môžete využiť naprieč vyučovacími predmetmi. Vhodné a zábavné aktivity pre žiakov tu nájdu učitelia prvého i druhého stupňa základnej školy. Okrem iného sa žiaci dozvedia ako mať prehľad o svojom vreckovom, ako sa zamieňajú peniaze v zmenárni, ako funguje bankomat, čo má obsahovať platobná karta a ako pracovať s rodinným rozpočtom.

Matematika prepojená s vedou

Chcete matematiku prepájať s vedou a skutočnými problémami, v ktorých sa využívajú matematické operácie? Vzdelávacia stránka od NASA vám v tom pomôže. Nájdete na nej množstvo pripravených aktivít, v ktorých žiaci vypočítajú, koľko vody je v oblakoch, ako sa zmenila veľkosť červenej škvrny na Jupiteri, vytvoria graf stúpania hladiny oceánov, vyriešia tangramové záhady, využijú matematiku pri riešení problémov s lesnými požiarmi, pomocou kociek Lega vytvoria grafy zrážok a pod. Je si z čoho vyberať pre základné i stredné školy. 

Matematické rébusy

Učíte matematiku a hľadáte praktické, hravé úlohy, ktorými by ste potrápili mozgové závity svojich žiakov? Ak ste odpovedali kladne, táto stránka sa stane vašim obľúbeným zdrojom logických hier a netradičných matematických cvičení. Nájdete tu množstvo rôznorodých online aktivít, ktoré sú kategorizované podľa tém. Fantasticky spracovaná je hra Treasure Hunt (hľadanie pokladu), ktorou vyplníte aj niekoľko projektovo zameraných vyučovacích hodín za sebou. Aby žiaci našli poklad, musia vyriešiť množstvo matematických rébusov. Hra je k dispozícii v dvoch úrovniach obtiažnosti a je stiahnuteľná v pdf. Z ostatných úloh ma zaujali napr. tangramy, mosty Konigsbergu alebo známy mapový problém spojený s teóriou štyroch farieb.   

Pohodová matematika

Vysvetlenie a precvičenie učiva matematiky ZŠ a SŠ, zbierka neriešených príkladov a testov, opakovanie na prijímacie skúšky na SŠ a VŠ, príprava na maturitu, niekoľko vtipov a úsmevných príhod.

Každodenná matematika

Zbierka slovných úloh, rozdelená do niekoľkých kategórií. Súčasťou sú aj vzorové riešenia a žiacke zdôvodnenia, prečo by úlohu riešili práve týmto spôsobom.

Matika.sk

Námety na oživenie hodín matematiky na I. stupni ZŠ a na mimoškolské aktivity. Záber tém je široký s dôrazom na vlastnú aktivitu žiakov, skúmanie, hľadanie, odhadovanie.

CyARK

Organizácia CyArk sa venuje digitalizácii historických a kultúrnych pamiatok pomocou najmodernejších technológií. Nie je jediná – podobný projekt má spoločnosť Google a na Slovensku existuje Slovakiana. Čo robí webstránku CyArk pre učiteľov zaujímavou, je séria pripravených aktivít (návrhov vyučovacích hodín) so zameraním na spoznávanie a ochranu pamiatok. Sú koncipované medzipredmetovo, preto je možné ich využiť nielen na dejepise, ale aj na matematike či technike. Zadania okrem iného žiakov povzbudzujú pamiatky merať a tvoriť ich 3D modely.

Cifríkova matematika

Cifríkova matematika pre stredoškolákov. Riešené príklady, zaujímavé texty, sudoku, šibenica z matematických pojmov, piškvorky.

Zábavná matematika

Matematické kúzla, aritmetické hry, algebra hrou, tajné písmo a číselné sústavy, šachové a kombinatorické zaujímavosti, zábavne o všeličom.

Infografiky

V médiách sa čoraz častejšie stretávame s infografikami. Sú súčasťou článkov a svoju popularitu si získavajú najmä vysokou výpovednou hodnotou. Postupne nahrádzajú klasické grafy a štatistické údaje v tabuľkách. Sú prienikom grafu a grafiky. Jednu z najlepších zbierok kvalitných infografík ponúka stránka Visual Capitalist. Ak chceme vychovávať mediálne a matematicky gramotných žiakov, určite by mali v škole pracovať aj s infografikami. A vôbec nemusí ísť len o matematiku či geografiu. Preskúmajte stránku a nájdite si infografiky, ktoré zaujmú práve vás. Ekonomické témy spracúva v infografikách aj ďalšia výborná stránka Howmuch.net

Edu.ceskatelevize.cz

V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy, ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií alebo rozdelené podľa predmetov. Toto je balíček na matematiku.

Učenie (sa) vonku nás baví

Vyučovaniu vonku sme sa v našej rubrike už viackrát venovali. Teší ma, že si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku, čoho dôkazom je aj kvalitne spracovaná príručka od Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorá je bezplatne dostupná na stránke organizácie. Poradí vám s učebnými pomôckami, inšpiruje ako prepájať viaceré predmety do tematicky orientovaného vyučovania a najmä ponúkne viaceré overené aktivity, ktoré pokrývajú učivá biológie, geografie, matematiky či fyziky. Pre školy z Bratislavského kraja ponúka príručka aj tipy na zaujímavé lokality využiteľné na exkurzie a bádateľsky zamerané vyučovanie v teréne


Zasurfujte si, matematikári!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top