Zelená škola je škola zmeny

E. F. Schumacher ku globálnym environmentálnym a sociálnym problémom trefne odpovedal na otázku: „Čo vlastne môžem spraviť?“ „Odpoveď je jednoduchá a zároveň znepokojujúca: každý z nás môže pracovať na tom, aby si upratal svoj vlastný vnútorný domov.“

V programe Zelená škola sa snažíme ukazovať, ako naše rozhodnutia v oblasti stravovania, cestovania, obliekania či iných bežných každodenných činností, ovplyvňujú nás, naše okolie, ale aj časti sveta na opačnej strane planéty.

Program Zelená škola vyhlasuje prihlasovanie do nového ročníka pre školský rok 2017/2018 otvoreného pre materské, základné a stredné školy. Tie s našou podporou budú postupne pretvárať fungovanie svojej školskej komunity v oblasti tém ako doprava a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody, energia, voda, zelené obstarávanie a odpad. V tomto ročníku sme sa rozhodli pracovať s novou témou – potraviny

Naše rozhodnutia ohľadom výroby a konzumácie jedla majú priamy alebo nepriamy vplyv na klímu, využitie zdrojov ako pôda a voda či schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma alebo za hranicami. Vytvárame preto priestor na praktické aktivity škôl zamerané na zodpovednú spotrebu potravín.

V breznianskom Gymnáziu Sama Chalupku sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a rodičmi rozhodli zamerať na problém rastúcej vzdialenosti medzi farmármi a konzumentmi. Zistili, že prestávame jesť lokálne potraviny, ktoré rastú aktuálne v danom období, napríklad reďkovky na jar, jahody v lete, hrušky na jeseň. Kupujeme potraviny, ktoré sú dostupné počas celého roka, no pricestovali z veľkej diaľky alebo rástli vo vyhrievaných skleníkoch, čím zvyšujeme emisie oxidu uhličitého. Rozhodli sa prostredníctvom ankety preskúmať, do akej miery ich spolužiaci a rodiny poznajú lokálnych producentov a nakupujú ich výrobky. Potom zrealizovali rovesnícke vzdelávanie, kde informovali a diskutovali o probléme. Potom spoločne vytvorili mapu so sieťou predajní ponúkajúcich lokálne a fair trade potraviny. Svoje aktivity zakončili farmárskym trhom na škole, kde prezentovali všetko, čo počas roka zistili a ukázali zodpovednejšie alternatívy. 

Základná škola J. Palárika v Majcichove zisťovala, aké príbehy sa skrývajú za palmovým olejom, ktorý sa hojne nachádza v ich obľúbených sušienkach, čokoládach a čipsoch. Naučili sa, že pochádza z Indonézie alebo Malajzie, kde boli obrovské plochy dažďového pralesa a mokradí nahradené palmovými plantážami. V dôsledku čoho palmový olej priamo súvisí s miznutím vzácnych ekosystémov, pričom tiež zostávajúce domorodé kmene strácajú tradičný spôsob života a obživy. Okrem rovesníckeho vzdelávania, kde sa o problémoch s palmovým olejom dozvedela celá školská komunita, spísali petíciu za svoj obľúbený keksík, kde žiadali jeho výrobcu, aby vynechal palmový olej z receptúry. Oslovili tiež ďalšie školy, ktoré prispeli vlastnými podpísanými žiadosťami a postermi.

Obľúbenou témou medzi viacerými školami sa stalo plytvanie potravinami. Je totiž aktuálna nielen v školskej jedálni, ale aj vo väčšine domácností. Bádali, koľko jedla sa v školskej jedálni vyhodí a snažili sa nájsť možnosti, ako toto množstvo znížiť. Zistili, že je dôležité rozlišovať medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti, vymysleli recepty na spracovanie zvyškov jedla, hľadali spôsoby, ako čo najlepšie skladovať potraviny alebo vytvorili vermikompost.

Naše školy začínajú od seba, upratujú svoj vlastný vnútorný domov a vedia, že oni sami môžu byť malou, ale postupne aj veľkou zmenou. 

Dorota MARTINCOVÁ, CEEV Živica

Zelená škola je škola zmeny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top