Živá príroda na výtvarnej

Naša škola sa nebráni rôznym experimentálnym formám vyučovania, preto sa snažíme spestriť hodiny neobvyklým spôsobom. Výtvarnú výchovu berieme ako malé umenie späté s rôznymi oblasťami života.

Zvieracia návšteva

Siedmaci dostali za úlohu nakresliť na výtvarnej výchove zvieratko podľa živej predlohy. Zajačicu Frutinu ochotne priniesol žiak Slávko a  zajaca Miška jeho spolužiačka Natálka.

Plachí zajkovia trpezlivo pózovali, žiaci usilovne kreslili ich základné črty a proporcie tela. Netradičná živá pomôcka ich motivovala k ďalším otázkam z oblasti biológie. Okrem kreslenia sa oboznámili s priemerným vekom zajaca, dostali informáciu, ako sa zajac stravuje, akú potrebuje starostlivosť v bytovom prostredí a tak ďalej.

Niektorí šikovní žiaci kreslili podľa fotografie svojho domáceho miláčika, najmä psíkov. 

Kreslenie v prírode

Na jednu vyučovaciu hodinu sme kreslenie presunuli bližšie do prírody a sediac v otvorenej učebni na školskom pozemku sme zvieratká zdokonaľovali, dokresľovali a farebne tieňovali.

Takéto netradičné formy výtvarnej výchovy obohacujú školské povinnosti a motivujú žiakov k lepšiemu výkonu. Dokonca i menej talentovaní žiaci sa s radosťou pokúsili kresliť neľahkú tému a do svojej práce vložili všetko svoje úsilie.

Soňa TALÁROVÁ
ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske

Živá príroda na výtvarnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top