Žrebovanie namiesto prijímačiek?

Pandémia nečakane narušila priebeh školského roka. Medzi problémami, ktoré ministerstvo rieši, sú aj ohrozené prijímacie skúšky na stredné školy. Na rozdiel od Testovania 9, ktoré možno v krajnom prípade zrušiť bez náhrady, prijímacie konanie na SŠ sa v nejakej podobe uskutočniť musí. Jedno riešenie by tu bolo, hoci na prvý pohľad bude asi mnohým pripadať zvláštne: nahradiť prijímačky žrebovaním. Každá stredná škola by zo zoznamu svojich uchádzačov vyžrebovala toľkých, koľkých môže prijať do 1. ročníka. Možno by to bolo lepšie riešenie nielen pre tento vírusový rok, ale aj do budúcnosti. 

Žrebovanie spomedzi uchádzačov sa v niektorých krajinách (napr. v Kanade) bežne využíva. Nemožno poprieť, že má celý rad predností: je jednoduché, finančne nenáročné, absolútne transparentné, férové. Odbúrava u žiakov stres a pocit, že sa musia na prijímačky dlhodobo pripravovať. Nemusia tiež na skúšky cestovať. Na strane rodičov zasa žrebovanie eliminuje snahu niekoho podplácať či zháňať testy po protekcii vopred. Učiteľom odpadajú starosti s prípravou testov a s organizáciou skúšok. Základné školy sa v poslednom ročníku môžu pokojne sústrediť na preberanie učiva a necítia potrebu pripravovať žiakov na skúšky.

Možno namietnete, že nie každý žiak má predpoklady pre štúdium na škole, ktorú si vybral. Bolo by preto optimálne zaradiť pred žrebovanie nejakú formu overenia predpokladov a žrebovať iba spomedzi tých uchádzačov, ktorí spĺňajú isté kritériá. (Za normálnych okolností by takými kritériami mohli byť výsledky v Testovaní 9, prospech na ZŠ a pod.)

Ak vidíte problém v tom, že by si jednotlivé stredné školy nemohli vyberať tých najlepších spomedzi uchádzačov, premyslite si to dôkladnejšie. Je naozaj správne, že dnes tú možnosť majú? Čo všetko by sa zmenilo, keby ju nemali? Priznám sa, že čím dlhšie o takomto postupe premýšľam, tým viac sa mi začína páčiť.

Prejsť na: Ako sa triedny učiteľ stane lídrom triedy

Žrebovanie namiesto prijímačiek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top