Zápisky sklerotického učiteľa

Aký triedny, taká trieda
Zápisky sklerotického učiteľa

Aký triedny, taká trieda

Kráčam. Moje kroky sa ozývajú, pretože dlhá chodba je prázdna. Žiaci nedupocú, nepociťujem potrebu ich okrikovať a usmerňovať. Koncom augusta je

Viac »