Kyberšikana v dištančnom vzdelávaní

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny o kyberšikane. Hodina je zasadená do online priestoru v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie dlhodobo transformovalo mnohé triedy na virtuálny home office. Kontakt so žiakmi sa obmedzil (v tom lepšom prípade) na Zoom videohodiny a správy cez Edupage. Dobrou správou je, že v dištančnom vzdelávaní sa znížil počet […]