Kyberšikana v dištančnom vzdelávaní

kyberšikana v online vzdelávaní

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny o kyberšikane. Hodina je zasadená do online priestoru v dištančnom vzdelávaní.

Dištančné vzdelávanie dlhodobo transformovalo mnohé triedy na virtuálny home office. Kontakt so žiakmi sa obmedzil (v tom lepšom prípade) na Zoom videohodiny a správy cez Edupage. Dobrou správou je, že v dištančnom vzdelávaní sa znížil počet prípadov klasickej šikany, pretože sa žiaci nevidia osobne. Nie každý učiteľ však vie, ako žiaci medzi sebou interagujú na sociálnych sieťach a nie každý žiak vie, ako sa slušne správať v online priestore.

Kyberšikana je teda téma, ktorú potrebujeme so žiakmi riešiť. Zručnosti empatie a slušného správania sa online sú dôležité nielen počas momentálnej situácie, ale výrazne sa žiakom zídu aj do budúcnosti. V pláne využívame systém obrátenej hodiny, v ktorom žiaci najskôr získajú základné vedomosti, ktoré uplatnia na hodine v diskusii. Pri tejto téme je extrémne dôležité vytvoriť bezpečné prostredie počas diskusie a poskytnúť žiakom návod, ako získať v prípade potreby podporu.

Dištančné vzdelávanie: Kyberšikana

Vek: 12 – 18 rokov (ISCED 2, ISCED 3)

V dištančnom vzdelávaní je pri obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je  formou videohovoru (45 + minút).

Ciele

Žiaci budú

 • vedieť, čo je kyberšikana a vedieť opísať, ako vyzerá,
 • vedieť, ako bojovať proti kyberšikane z pohľadu obete aj prihliadajúceho,
 • vedieť, že kyberšikana môže dlhodobo poznačiť životy ľudí.

Príprava:

 • Pošlite žiakom link na videokurz o kyberšikane (do minúty 6:40).
 • Zároveň im pošlite link na online hodinu.

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min)
  • Každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka.
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
  • dôraz na bezpečné prostredie, aktívne počúvanie, zastavenie posmešných komentárov a hodnotení názorov iných
 • Rozcvička (10 min)  
  • Čo je to kyberšikana? 
  • Môžete uviesť príklady toho, ako vyzerá?
  • Ako sa líši od fyzickej (bitka, kopance) alebo slovnej (nadávky, vyhrážanie sa) šikany? 
  • Je kyberšikana horšia?
 • Diskusia (15 min)  
 • Čo by ste poradili spolužiakovi, keby bol kyberšikanovaný? Na koho sa má obrátiť?
 • Čo by sa stalo vo vašej škole, keby ste zistili, že bol kyberšikanovaný študent?
 • Aké by to malo následky pre vás, ostatných zúčastnených alebo vašich priateľov a členov rodiny, ak by bola kyberšikana oznámená škole?

Vyhodnoťte obe otázky zo všetkých uhlov: obeť, prizerajúci (aktívny/neaktívny), kyberšikanujúci, učiteľ…

Pozrite si školský poriadok a nájdite v ňom konkrétne časti týkajúce sa kyberšikany.

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete po registrácii.

Čo je Zmudri? Ako sa dostanete ku všetkým videám a metodikám?

Projekt Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou, myslíme aj na vás – učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského „balíčka“. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo po registrácii.

Kyberšikana v dištančnom vzdelávaní

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top