Ešte raz hry a matematika

hry a matematika

V minulom čísle DOBREJ ŠKOLY sme sa učili hravo počítať a dostali sme sa od súčtov a rozdielov až k malej násobilke. Teraz budeme pokračovať. Neočakávajte však, že pri týchto hrách budeme kresliť graf funkcie, či počítať percentá. Hravo zvládneme celé čísla, naučíme žiakov tvoriť stratégie, logicky uvažovať a hlavne zaujmeme slabšieho žiaka rovnako ako premianta triedy. Niektoré hry si necháme v zálohe pre tretie pokračovanie. 

Na druhom stupni ZŠ rozširujeme číselné obory na celé, racionálne a reálne čísla. Pre žiacke myslenie ide o prudký invazívny rozvoj počítania, na ktorý využívame niekoľko modelov zo života. U racionálnych čísel stačí spomenúť ceny v obchode, u záporných čísel teploty vzduchu v zime. No i tak sa s celými číslami žiaci akosi nevedia zžiť. Precvičovanie a modelové situácie sú kľúčom k pochopeniu učiva. 

V hre Sushizock am Gockelwock sa stretávame so sčitovaním a odčitovaním celých čísel. Hráči hádžu špeciálnymi kockami a z výkladu si vyberú „dominovú kocku“ s porciou sushi (kladné, modré body) alebo porciou ohlodaných kostí (záporné, červené body). Hráči si porcie sushi ukladajú do jedného stĺpčeka a ohlodané rybie kostry do druhého. Hra je zaujímavá tým, že hráč má možnosť na základe hodu kockami vziať spoluhráčovi vrchné domino z príslušného stĺpčeka. Občas sa taká mínus jednotka od súpera veľmi zíde. Po rozobratí všetkých domín zo stredu stola sa hráčovi počítajú všetky hodnoty do výšky stĺpčeka s kos­trami. Ak ho má hráč prinízky, sú mu porcie sushi zbytočné. Ak ho má privysoký, bude musieť započítať všetky záporné i všetky kladné body. Ale ktorých bude viac? A čo znamená viac? Klasický školský problém: Aké znamienko nerovnosti patrí medzi čísla –5 a –2? 

Sľúbili sme vám hry so stratégiou. Z vyučovania matematiky poznáme stratégiu riešenia slovnej úlohy. Určite poznáte situáciu, že žiak vie, čo má urobiť, ale v zápale počítania sa v tomto svojom pláne akosi stratí. Tvorbu niekoľkokrokovej stratégie trénuje hra Robo Rally. Hráč Robo Rally plánuje až šesť pohybov v sklade plnom iných robotov a pohyblivých pásov. Po každom pohybe musí skontrolovať, či ho niekam neodvezie pás, neotočí rotačná platňa, nepoškodí cudzí robot. Z krásneho plánu sa pričinením spoluhráčov stáva sebazničujúci boj o prežitie. Hlavne tínedžeri túto hru priam milujú.

Opačnú situáciu – hru podľa vopred stanoveného algoritmu – nájdete v hre Santy Anno. Je vhodná pre dvoch až ôsmich hráčov a podľa viacerých skúseností je v osmici naozaj najlepšia. Hráči predstavujú opitých námorníkov, ktorí sa ráno prebudili na nejakej lodi, samozrejme, každý na inej. Snažia sa spomenúť si, kadiaľ sa v noci potácali, čo im napovedajú v strede stola vyložené karty. Napríklad si spomenú, že na túto loď prišli z lode s rovnakou farbou trupu. A už hľadajú dvojičku s rovnako farebným trupom. Potom si spomenú, že na túto loď prišli z lode, ktorá mala takú istú farbu plachiet atď. Týchto zábleskov pamäte je v kole vyložených 4 až 8. Každý sa snaží čo najrýchlejšie nájsť svoju domovskú loď. Ak ju nájdu, buď obehnú stôl a postavia sa k svojej lodi, alebo k nej iba položia svoj obrázok. Odmenu dostanú iba tí piráti, ktorí loď naozaj nájdu. Čím skôr prídu, tým viac dostanú z pirátskeho pokladu. 

Hrou Tobago si môžeme natrénovať logiku. Hráči sa snažia ohraničiť miesta pokladov na ostrove Tobago pomocou kariet s podmienkami: poklad leží najviac dve polia od pláží, presne jedno pole od sôch, v najväčšom pralese… Tieto karty postupne vykladajú k pokladu a zužujú tak miesto jeho výskytu. V momente, keď je jasné, kde poklad leží, môžu ho ísť „vykopať“. Celý poklad si delia podľa zásluh o jeho nájdenie. Hra má silný matematický kontext (postupné ohraničovanie sú vlastne množinové inklúzie a pravé podmnožiny) a žiaci ho ani nepostrehnú.

Logiku nájdeme v mnohých abstraktných hrách (Pentago, Quarto, Goblet…) pre dvoch, ale v hlavolamoch pre jedného hráča (Auto Blok, Schovej a najdi, Safari, Princ a drak a iné).

Monika „Dilli“ DILLINGEROVÁ
www.ihrysko.sk

Ďalšie nápady na spoločenské hry na matematike nájdete v tomto článku.

Ešte raz hry a matematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top