O jednej učebnici programovania

programujeme v Pythone

Keď učiteľovi nestačia možnosti, ktoré sa ponúkajú, začne aktívne posúvať veci dopredu v prospech ostatných

Chcete spoznať nový populárny programovací jazyk? Týmito slovami začína text učiteľa Petra Kučeru k jeho elektronickej knihe Programujeme v Pythone. Ako zíde na um stredoškolskému učiteľovi informatiky, že jazyk, v ktorom sa učia študenti programovať, nie je dostatočne aktuálny? Stačí sledovať trend. V programovacom jazyku Python pracujú už aj v Googli, Facebooku i v CERN-e. A to je už dobrý dôvod na to, aby sa niečo začalo meniť. 

Praktická a prehľadná učebnica informatiky

Autor učebnice vyučuje 15 rokov informatiku na gymnáziu v Bratislave a pri koncipovaní knihy vychádzal z potrieb aktívnych učiteľov, ktorí sa stretávajú pod jeho vedením v Klube učiteľov informatiky

Bohaté skúsenosti z vyučovania v rôznych programovacích jazykoch využil Peter Kučera aj pri tvorbe svojej učebnice. Tá podporuje kreativitu a hravosť, ktorá je u väčšiny študentov ešte stále prítomná. Je názorná a množstvo praktických úloh i grafické prostredie knižnice tkinter bude určite pre stredoškolákov lákavé.  

Študenti sa hneď na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus, vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. 

Na záver už zvládnu vytvoriť animácie a jednoduché hry. Ako správna učebnica obsahuje aj súbor úloh na opakovanie a ukážku záverečného testu.

Študenti, ktorí už mohli s učebnicou pracovať, sa vyjadrili takto: „Python je na programovanie dobrý. Príprave na test som nevenoval priveľa času, stačili mi na to domáce úlohy. Učebnica mi však v príprave jednoznačne pomohla, keďže v nej boli všetky potrebné príkazy s vysvetlením. S učebnicou som vedel pracovať aj sám.“ 

Väčšina z nich ocenila na učebnici jej zrozumiteľnosť – študenti nemali žiadny problém učiť sa z nej aj samostatne doma, pokiaľ nejakú hodinu vymeškali. Viacerých teší fakt, že robia v jazyku, ktorý je reálnevyužiteľný.

Niečo pre učiteľov

Už v minulom školskom roku učitelia v Klube učiteľov informatiky absolvovali školenie v jazyku Python. Školenia Petra Kučeru prebiehajú i naďalej a stále noví učitelia z celého Slovenska vyhľadávajú možnosť absolvovať ich. Ako sám školiteľ povedal, keď vyvesí termíny, kurz sa naplní do pár minút. Zaujímavosťou je, že za školenie nie sú žiadne kredity, no i tak ho učitelia chcú absolvovať. Alebo práve preto?

Stredoškolská učiteľka Eva Stanková z Bratislavy hovorí: „S Petrom Kučerom ako školiteľom som sa stretla už niekoľkokrát. Školenia s ním dávajú učiteľom presne to, čo potom na hodinách so študentmi potrebujú.“ Keď maturantom oznámila, že s nimi
poslednými ešte dokončí jazyk Lazarus, v triede nastala vzbura – aj oni chceli Python

Mária Čamborová, učiteľka zo Žiliny sa k školeniu v jazyku Python dostala cez knihy, ktoré škola zakúpila. Otvorene povedala, že by rada učila nový programovací jazyk a vedenie bolo ochotné investovať do kníh i školenia. „Delphi, Lazarus – deti nie sú spokojné, vedia, že tieto jazyky sa nedajú bežne použiť. Motivácia pre deti je veľmi dôležitá. Keď som im povedala, že nabiehame na Python, boli nadšené.“

Všetci učitelia sa zhodujú na tom, že takáto podpora – učebnica aj s príručkou pre učiteľov – to je luxus, aký informatici doposiaľ nezažili. 

Viac informácií ľahko nájdete na Programujeme v Pythone.

O jednej učebnici programovania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top