Comenia Script – všetko, čo potrebujete vedieť

comenia script

Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

Je to nové písané písmo, ktorého autorkou je Radana Lencová. Písmo prešlo pilotným overovaním v Českej republike v rokoch 2010/2012. Zúčastnilo sa ho 33 škôl: základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím, praktických škôl.

Autorka sledovala pri navrhovaní písma prirodzené grafické tendencie detí dospelých. Vychádzala napríklad z toho, čo sa deti naučia samy pred vstupom do školy (paličkové písmo) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú.

Charakteristika písma Comenia Script

Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou. Pisári písali veľmi rýchlo a zároveň čitateľne. Samotná základná časť malých písmen je o niečo väčšia, a preto sa deťom píše jednoduchšie. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. I v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

comenia script

Tvarové varianty Comenia Script

Zvlášť sú v ponuke odporúčané ťahy pre ľavákov, deti nemusia tlačiť ceruzkou po linajke, ale ju ťahajú. V prváckych písankách sú na začiatku i na konci riadku zobrazené kvetinky, ktoré slúžia na to, aby deťom pomáhali pri písaní písmeniek. 

Kvetinky na riadku majú steblo, listy, koreň a kvet v rôznych výškach. Podľa toho deti vedia, odkiaľ a kam smerujú ťahy písmeniek. Na konci riadku sú zobrazené kvetinky pre ľavákov. Rovnako sú v ponuke i ďalšie tvary, ktoré sa učia deti v druhom ročníku. Tvary sú tiež iba odporúčané. Ide o malé písmená f, y, a k (k sa môže písať aj jedným ťahom). Pri veľkých písmenách je to G a J. Ide o výraznejšie tvary. V ponuke sú aj varianty číslic 3 a 4. 

Deti si môžu vybrať, ktorý tvar je im blízky. Dôležité je, aby deti vybraný tvar využívali vo svojom ďalšom písomnom prejave. Keď sa im písmo zautomatizuje, nerozmýšľajú nad možnosťou tvarov. V druhom ročníku sa deti učia písať aj so sklonom. V prvom ročníku píšu kolmo na riadok.

Rovnako si majú možnosť vyskúšať, čo im viac vyhovuje. Pri písaní so sklonom deti naberajú na rýchlosti. Pri dostatočnom rýchlom písaní, resp. vypísanom písme, jednotlivé slová vyzerajú, akoby boli napísané jedným ťahom.

Písmo pre deti s poruchami učenia

Písmo je veľmi vhodné i pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Jednotlivé interpunkčné znamienka sa píšu hneď po napísaní každého písmenka, nie až po napísaní celého slova. To znamená, že pri slovnom prejave deti jednotlivé myšlienky nemusia prerušiť dopisovaním znamienok. Tak ako ide o čítanie s porozumením, pri písme Comenia Script ide o písanie s porozumením.

Písanky a didaktický materiál

Pri výučbe v prvej triede používajú deti písanky Viem písať 1, 2 a na rozcvičenie ruky Kreslím tvary. V 1. ročníku sa dbá na rovnomernosť písmen, na správne tvarové varianty, na správne usadenie interpunkčných znamienok, na rovnomerné medzery medzi slovami. Deti si kreslia zozačiatku hviezdičky medzi slovami alebo používajú ukazovák.

V druhom ročníku sa deti učia tvarové varianty a písanie so sklonom. Používajú písanky Viem písať na cestách 1, 2. Sprievodcom je Plyšiačik Myšiačik. Deti sa okrem zdokonaľovania písania zároveň oboznamujú i s rôznymi krajinami a mestami. Súčasťou sú pútavé básničky.

V treťom ročníku je už písmo dostatočne individuálne, dbá sa na dynamiku a rovnomernosť písania. Pre deti je pripravená písanka Putujeme za písmom. Deti a i dospelí sa môžu oboznámiť so vznikom písma od úplných prvopočiatkov až po súčasnosť.

K dispozícii sú i rôzne didaktické pomôcky, napríklad obrázkové písmená, ktoré deťom pomáhajú pri vybavovaní si jednotlivých písmen, ide o veľké aj malé písmená a číslice. Tiež pexeso a dúhové písmená, ktoré môžu deti obťahovať rôznymi farbami a, samozrejme, dôležitý manuál pre učiteľa.

Šlabikár

Vyvstáva však otázka: aký šlabikár potom používať? V Českej republike písmo Comenia Script vyučujú na cca 150 školách. V ČR majú trikrát viac šlabikárov ako v Slovenskej republike. Školy používajú šlabikár, ktorý je im blízky. Rovnako i v SR je možné pri výučbe CS používať šlabikár, ktorý škola preferuje.

comenia script

Legislatíva a písmo Comenia Script

Je možné používať písmo Comenia Script na Slovensku? 

V štátnom vzdelávacom programe je uvedené, že deti je potrebné naučiť písať písaným písmom. Písané písmo je každé písmo, ktoré je napísané rukou. Súčasné písmo prešlo ešte v Československu v roku 1932 reformou. Odvtedy až do šesťdesiatych rokov prešlo drobnými úpravami, ako napríklad zúženie niektorých písmen. K rozdeleniu na písané a tlačené písmo prišlo z dôvodu, že to tlačené sa podobá na písmo používané v tlačiarni.

Autorka článku je odbornou garantkou písma Comenia Script na Slovensku. Prečítajte si rozhovor s ňou, v ktorom odpovedá na najčastejšie otázky.

Prečítajte si tiež Je dobré učiť žiakov nespojité písmo Comenia Script?

Comenia Script – všetko, čo potrebujete vedieť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top