Dva v jednom

Možno to poznáte – polovica triedy na lyžiarskom výcviku, traja chorí a vy spájate dva ročníky na jednej hodine. Čo s tým? 

Zobrala som so sebou na hodinu súbor plastových kociek, aby sme mohli stavať telesá a robiť pohľady na ne. To deti vždy baví. Pri vstupe do triedy ma však deti obkolesili s prosbou, aby sme išli na počítače. Zas tie počítače!  A hoci som mala pripravené niečo iné, povedala som si: tak dobre, vyhoviem všetkým. 

Cestou do počítačovej učebne mi mozog išiel na plné obrátky: čo vymyslieť, aby to nebolo len zabíjanie času za monitorom? Aby sme robili niečo, čo bude mať pre štúdium detí zmysel. 

Napadlo mi, že siedmaci sa práve učia pôdorys, nárys, bokorys, ôsmaci opakujú objemy a povrchy hranolov. Vytvorili sme teda zmiešané dvojice, každá dvojica dostala kocky. Ich úlohou bolo postaviť z kociek teleso. Potom vo wordovskom dokumente pomocou „vložiť tvar“ vytvorili obraz telesa a pohľady naň. Tí šikovnejší počítali aj objem a povrch týchto telies. Fantázii uzdu popustiť prikázané! Sama som zostala prekvapená, aké pekné práce mi žiaci na konci hodiny odovzdávali. 

Žiaci  sa vyšantili: skladali, vyfarbovali na počítačoch, počítali. Ja som získala dobrý námet na hodinu pri telesách, ktorý sa už dá prispôsobiť triede aj učivu. Tak teda dva ročníky v jednej triede, dva typy učebnej pomôcky na jednej hodine: využili sme staršiu učebnú pomôcku aj IKT.  Nie že by som chodila na hodiny nepripravená, ale improvizácia niekedy vyjde lepšie ako do detailov premyslená hodina.

Jana AUGUSTOVIČOVÁ,
ZŠ, Nová Dedinka

Dva v jednom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top