Symetria na výtvarnej

Všimli ste si niekedy, koľko vecí na svete je súmerných podľa nejakej osi? Symetria je veľmi obľúbená. Veď kto by sa trápil s vymýšľaním dvoch rôznych polovíc, keď stačí vymyslieť jednu a druhú urobiť rovnako? A tak sa symetrické objekty nachádzajú všade. Symetrické sú tváre a telá ľudí, zvierat, symetrická je väčšina rastlín alebo ich častí. Symetria pôsobí na nás príjemne, preto ako krajších vnímame ľudí so symetrickou tvárou. Aj keď v prírode je symetria narušená nejakými drobnými odlišnosťami, dokážeme pri pohľade na jednu polovicu povedať, ako približne vyzerá tá druhá.

Dokreslenie druhej polovice

Vo výtvarnej výchove je symetria výživnou témou. Môžeme vytvárať symetrické obrázky otlačením mokrej farby z jednej polovice na druhú alebo strihaním symetrických tvarov z preloženého papiera. My sme dokresľovali obrázky zvierat podľa fotografie, pri ktorých sme využili symetriu zvieracích tvárí a tiel.

Na internete sa dá nájsť množstvo krásnych fotografií, na ktorých je zviera zobrazené spredu, takže symetria je zjavná. Fotografie si treba upraviť na čiernobiele, aby sa žiaci nesústredili na farby, ale všetku pozornosť venovali tvaru. Fotografie vo veľkosti A4 treba potom rozstrihnúť na polovicu. Žiaci si polovicu obrázka zvieraťa nalepia na papier veľkosti A3. Ich úlohou bude uhlíkom dokresliť jeho druhú polovicu. Ak deti ešte nekreslili uhlíkom, je dobré ukázať im rôzne možnosti, ktoré uhlík ponúka – kreslenie hrotom, plochou, rozmazávanie farby, tieňovanie, gumovanie plastickou gumou.

Malé veľké problémy

Počas kreslenia sa deti potýkali s viacerými problémami – mnohé napríklad nevedeli, kde začať kresliť. Osvedčilo sa začať v strede, pri osi, kde sú vzor a obraz od seba vzdialené najmenej, najlepšie čiarami, ktoré na seba priamo nadväzujú. Tak sa deťom lepšie podarilo odhadnúť veľkosť a polohu jednotlivých častí. Pre niektorých bolo náročné „otočiť“ objekt, napríklad oko, a namaľovať ho zrkadlovo oproti tomu, na ktoré sa pri kresbe dívali. Všetky ťažkosti boli pre deti zdrojom poznatkov a skúseností s osovou súmernosťou, ktoré zužitkujú na matematike, ale i v každodenných situáciách. Tieto úžasné diela obdivujú všetci návštevníci našej školy.

Zuzana BURJANOVÁ
Súkromná škola FELIX, Bratislava

Symetria na výtvarnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top