Geografia na informatike

Minulý rok sa moji vtedajší siedmaci trochu ťažšie učili geografiu. A tak sme sa dohodli, že im trochu pomôžeme. 

Na informatike preberáme úvod do HTML kódu, ozaj len úplné začiatky. Vyrobila som pracovné listy (www.dobrenapady.info/html.docx), ktorých cieľom je vytvorenie akejsi jednoduchej virtuálnej učebnice pre ôsmakov z geografie o Európe. Postupne si pracovné listy rozdávame a žiaci ich vo dvojiciach za mojej asistencie na hodinách vypracúvajú. Vzájomne si diktujú poznámky z učebnice, a tak sa zároveň aj učia na iný predmet. Zatiaľ sme urobili časť webovej stránky so základnými informáciami o Európe. 

Potom sme pracovné listy na chvíľu odložili a rozdali si zadania projektov, ktoré majú žiaci urobiť po trojiciach na troch hodinách informatiky a doma. Zámerne som žiakov premiešala, aby nepracovali v rovnakých skupinách. Ich úlohou je teraz urobiť jednoduché webové stránky podľa tej, ktorú sme vytvorili spoločne. Vychádzať budú z učebnice a to, čo v nej nenájdu, pohľadajú na internete. Stránky budú o niektorých štátoch, ktoré susedia s našou krajinou. Čo sme vytvorili? Kliknite si na www.europa.dobrenapady.info.

Silvia BODLÁKOVÁ
Spojená škola,
Tilgnerova ul., Bratislava

Geografia na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top