Geografia na informatike

Minulý rok sa moji vtedajší siedmaci trochu ťažšie učili geografiu. A tak sme sa dohodli, že im trochu pomôžeme. 

Na informatike preberáme úvod do HTML kódu, ozaj len úplné začiatky. Vyrobila som pracovné listy (www.dobrenapady.info/html.docx), ktorých cieľom je vytvorenie akejsi jednoduchej virtuálnej učebnice pre ôsmakov z geografie o Európe. Postupne si pracovné listy rozdávame a žiaci ich vo dvojiciach za mojej asistencie na hodinách vypracúvajú. Vzájomne si diktujú poznámky z učebnice, a tak sa zároveň aj učia na iný predmet. Zatiaľ sme urobili časť webovej stránky so základnými informáciami o Európe. 

Potom sme pracovné listy na chvíľu odložili a rozdali si zadania projektov, ktoré majú žiaci urobiť po trojiciach na troch hodinách informatiky a doma. Zámerne som žiakov premiešala, aby nepracovali v rovnakých skupinách. Ich úlohou je teraz urobiť jednoduché webové stránky podľa tej, ktorú sme vytvorili spoločne. Vychádzať budú z učebnice a to, čo v nej nenájdu, pohľadajú na internete. Stránky budú o niektorých štátoch, ktoré susedia s našou krajinou. Čo sme vytvorili? Kliknite si na www.europa.dobrenapady.info.

Silvia BODLÁKOVÁ
Spojená škola,
Tilgnerova ul., Bratislava

Geografia na informatike
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin