Poznáte Python?

python v škole

Na hodinách informatiky dochádza k zvláštnemu javu – čím ďalej tým menej sa programuje. Väčšinou na úkor výučby práce s kancelárskym balíkom či grafickými programami, ktoré by sa mohli radšej učiť na hodinách slovenského jazyka, matematiky alebo výtvarnej výchovy.  

Jedným z dôvodov môže byť, že učiteľov-programátorov je málo. Druhým môže byť skúsenosť, ktorú učitelia s programovaním majú. A tá nemusí byť vždy pozitívna. Ak sa totiž programovanie učí, väčšinou sa používa jazyk Pascal alebo niektorý jeho klon.

Pascal vznikol v rokoch 1968 – 69 ako jazyk vhodný na výučbu programovania a na svoju dobu to bol pioniersky počin. Lenže doba pokročila, prišli nové jazyky a niektoré z nich sú pohodlnejšie, príjemnejšie a pedagogicky vhodnejšie. A učiť sa programovať v niektorom novom jazyku môže byť výrazne príjemnejšie.

Jedným z takýchto jazykov je Py-thon, univerzálny jazyk, v ktorom sa dajú písať jednoduché programy aj veľké projekty, dá sa v ňom programovať procedurálne, objektovo, funkcionálne alebo ako vám práve napadne. Existuje k nemu množstvo knižníc, takže v ňom môžete vytvoriť databázovú aplikáciu, používateľské rozhranie alebo hru. Je mimoriadne vhodný pre začiatočníkov. Učia ho v úvodných kurzoch univerzít ako Cambridge alebo MIT. Ale hlavne  sa používa neuveriteľne príjemne.

Uveďme príklad, klasický program „Hello, world“, ktorým sa začína každý kurz programovania:

Už na tomto jednoduchom príklade vidno, že Python odbúrava nepotrebné formalizmy a píše sa v ňom ľahko. Program v Pythone je výrazne kratší. Môžeme v ňom meniť obsah viacerých premenných naraz. Ale hlavné kúzlo v sebe ukrývajú bloky kódu. Blok, ktorý v Pascale musí byť uzavretý medzi begin a end, sa v Pythone rozozná tak, že je oproti zvyšku programu odsadený o tabulátor. Python je elegantný a jednoduchý jazyk, ktorý núti žiakov písať programy pekne. Ak máte odvahu a chuť, určite ho vyskúšajte.

Python si môžete stiahnuť tu: http://www.python.org/getit/

Vývojové prostredie pre MS Windows: http://code.google.com/p/pyscripter/

Kurz v češtine: http://programujte.com/clanky/54-serial-python/3/

Na slovenskej učebnici pracujem.

Anino BELAN
ŠpMNDaG, Bratislava

Poznáte Python?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top