Lezenie po štyroch a matematika

Keď máme pred sebou slabého žiaka, naše úvahy zvyknú hneď smerovať k intelektu. Vysvetľujete mu niečo už tretím spôsobom a na vás pozerajú prázdne oči, ktoré naznačujú, že hlava to stále neberie. Ako prvé učiteľa napadne „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí” – čiže mám pred sebou hlúpe dieťa a nič s tým nenarobíme. Úvaha môže ísť aj iným smerom. A to začať si klásť otázku, ako funguje telo dieťaťa a aká je spolupráca medzi telom a mozgom. Prosím vás, ako telo súvisí s matematikou?! Určite viac než by ste čakali.

Lezúce batoľa

To ako sa postupne vyvíjalo bábätko je pre neskoršie fungovanie školáka dôležité. Psychomotorické zručnosti sú predpoklad pre efektívne nadobúdanie poznatkov. V jednej veľkej britskej štúdii, ktorá sledovala niekoľko desiatok tisíc detí sa ukázalo, že absentovanie lozenia po štyroch pri ranom motorickom vývine dieťaťa je veľmi spoľahlivý prediktor budúcich porúch učenia. To ako napreduje motorický vývin v mnohom súvisí s vývinom reflexov.

V tomto článku si predstavíme ďalší zo skupiny primitívnych. Symetrický tonický šijový reflex  (STŠR) je reflex/automatická reakcia, ktorá je typická pre batoľa okolo 8. mesiaca. Pomáha mu vzdorovať gravitácii, získať lepšiu kontrolu nad telom a dostať ho na vyššiu úroveň pohybu. Predklonom a záklonom hlavy sa v pevne predpísanom vzorci napína a krčí telo. Záklon: trup a ruky sa napnú, dolné končatiny sa pokrčia. Predklon: trup a ruky ochabnú a dolné končatiny sa napnú. Horné aj dolné končatiny fungujú synchronizovane v protikladnej harmónii. Až keď tento reflex začne ustupovať, telo umožní dieťatku „vykročiť“ jednou rukou vpred, zatiaľ čo druhá ho istí pred pádom. Dieťa je pripravené vyraziť vpred. Lozenie po štyroch je dôležitá fáza pre rozvoj hrubých pohybových zručností, ale aj pre rozvoj koordinácie ruka a oko či zaostrovanie na čítaciu vzdialenosť.

Absencia štvornožkovania nám napovedá, že dieťaťu sa v pravý čas nepodarilo utlmiť činnosť tohto reflexu. Ruky nie sú funkčne od seba oddelené a nedokážu pracovať na striedačku. Ostali tak trochu zakliate v synchronizovanom pohybe. Dieťa sa na ne tiež nemôže úplne spoľahnúť, lebo sa hocikedy, z pohľadu dieťaťa, podlomia. Ak je to takto, tak dieťa nie je schopné v ranom veku pohybu po štyroch. Zvedavosť však ostáva rovnaká. A tak sa začnú diať veselé veci. Dieťa sa pohybuje po priestore napríklad cúvaním (ruky pracujú synchrónne, odrážajú telo) alebo sa prisúva po zadku, alebo úplne preskočí túto fázu pohybového vývinu a rovno sa postaví. A rodičia sú hrdí, že ich dieťa začalo rovno (niekedy aj predčasne) chodiť. Táto postupnosť vo vývine jednak naznačuje, že u dieťaťa ostávajú do nejakej miery zachované primitívne reakcie, nápomocné pre bábätko, ale nie pre vzpriameného školáka. Na druhej strane dieťa prichádza o významný čas tréningu rozvoja psychomotorických funkcií a medzi inými aj tých zrakových.

Ako je to s matematikou?

Pretrvávajúce STŠR je v kontradikcii s elementárnou požiadavkou školy a to pracovať po sediačky. Hlava má byť sklonená, chrbát vystretý, nohy pokrčené a uložené pod stoličkou na zemi. Ruka má mať adekvátny svalový tonus na udržanie pera. Ani veľa ani málo. Tak akurát. Dosť voľná na to, aby mohla voľne pohybovať perom a dosť pevná, aby vedela vyrobiť prítlak a zanechať stopu. Z logiky fungovania tohto reflexu sú to protichodné požiadavky. Automatická odpoveď na sklonenie hlavy je flexia trupu a rúk. Svalový tonus rúk a trupu nie je pod vedomou kontrolou. Dieťa sa pri práci pod vplyvom reflexu zosúva na lavicu ako želatínové vrece a ruky nechcú poslúchať. To sa však v škole nesmie. Dieťa teda začne s dôsledkami reflexu bojovať.  Snaží sa podopierať chabý trup, prepínať chrbát, napínať ruky. Táto činnosť, ale nemá podporu v reflexoch t. j. dieťa na nej musí neustále pracovať, čo je vyčerpávajúce. Rýchlejšie sa unaví, nevie sa tak dobre sústrediť. Kvalita písomného výkonu je slabá, lebo nie a nie utrafiť ten správny tonus na písanie a oči spolu s rukou skoordinovať do efektívnej spolupráce.

Zatiaľ čo horná polovica ochabuje, nohy sú predklonom aktivované. Stupňuje sa napätie vo svaloch, ktoré sú pripravené na akciu. K nej však stále nedochádza. Tak si vymyslia vlastnú, vystierajú sa dopredu, podupkávajú a aspoň tak si dieťa uľavuje. Okrem školských zručností STŠR sabotuje aj jedenie. Koordinácia oko, ruka a ústa nie je vyladená a tieto deti sú babrácky jedáci. Ak po niekom ostáva konštantne okvickaný obrus, tak je dobre zamyslieť sa nad jeho celkovým kontextom v škole a jeho osobnou anamnézou. Možno ste práve odhalili nezrelého žiaka s pretrvávajúcim STŠR.

Do kvality školského výkonu významne vstupuje zrak resp. schopnosť správne vidieť, čo mám pred sebou a správne spracovať videné. Ako som už naznačila, reflexy ovplyvňujú zrakové vnímanie. Konkrétne u detí so zachovaným STŠR je problém s vertikálnym sledovaním. Oči nevedia plynule sledovať líniu stĺpca. Stáva sa, že čísla dieťaťu pred očami poskakujú, svojvoľne sa presúvajú. Dieťa započíta desiatku spolu s jednotkami a chyba je na svete.

Deti s pretrvávajúcimi primitívnymi reflexmi nazývame neuromotoricky nezrelé. Málokedy sa stáva, že zachovaný zostane len jeden reflex. Tie dozrievajú a vyhasínajú postupne a vzájomne sa podmieňujú. Preto aj prejavy u dieťaťa bývajú komplexnejšie.

Do kelu, stratil som sa!

U neuromotoricky nezrelých detí často nesprávne funguje vestibulárny aparát, ktorý je kľúčový v senzomotorickej integrácii. Ak tá nefunguje dobre, dieťa sa nesprávne orientuje vo svete a aj vo svojom tele. Na to aby človek pochopil priestorové vzťahy, musí najprv pochopiť, čo sa deje s ním, kde sa nachádza a čo je okolo neho. Skreslené vnímanie týchto súvislostí narúša matematické zručnosti, ktoré stoja na abstrakcii tohto základu. Symptómom je napríklad nesprávny odhad času, množstva, priestoru, abstraktných vzťahov a absencia priestorovej predstavivosti. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale telo je referenčný rámec pre ďalšie kognitívne operácie v priestore.

Vhodnou intervenciou pre tieto deti je INPP terapia neuromotorickej nezrelosti. Ak máte podozrenie na takéhoto žiaka, môžete rodičom odporučiť vyhľadanie špecializovaného diagnostika a terapeuta na www.inpp.online v časti Zoznam certifikovaných odborníkov.

Lezenie po štyroch a matematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top