Od snov k vynálezom – MyMachine

Program, ktorý podporuje tvorivosť a technické vzdelávanie

MyMachine je program, ktorý podporuje technické vzdelávanie orientované na STEAM – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Učí žiakov a študentov pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť, ale najmä nebáť sa myslieť tvorivo. Buduje ich schopnosť nájsť inovatívne riešenia aj pre na prvý pohľad neriešiteľné úlohy. 

Účastníci programu sa učia, že čokoľvek je možné, ak sa pre problém a jeho riešenia zanietia a nenechajú sa odradiť prekážkami. Tieto schopnosti sú nevyhnutné pre úspech v dobe, ktorej dominujú technológie. Je potrebné pripravovať mladých ľudí pre život a prácu v tomto neustále sa meniacom prostredí.

Metodológia programu je rozdelená na tri fázy, ktoré prebiehajú počas jedného akademického roka. Vo fáze myšlienky deti na základných školách vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. 

Vo fáze konceptu sa návrhom detí venujú študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti ich skonštruovania, vypracúvajú plány a modely. V poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania, ktorí na ich základe zostroja funkčné prototypy. Vytvorené vynálezy sú každoročne predstavené na záverečnom podujatí MyMachine Slovakia Expo za účasti všetkých zapojených žiakov a študentov, učiteľov, partnerov a médií. 

Z Belgicka na východ Slovenska 

Program MyMachine bol založený v Belgicku. Jeho tvorcovia sa inšpirovali prácou Sira Kena Robinsona, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdí, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu. V roku 2016 sa program dostal aj do škôl na východe Slovenska. 

Počas dvoch ročníkoch sa do programu zapojilo už takmer 400 žiakov a študentov z Prešovského a Košického kraja, ktorí spolu vytvorili vynálezy ako lietajúcu posteľ, špión myšku, upratovací stroj či prenosnú šmýkačku. 

Dôležitou súčasťou programu je zmierňovanie sociálnych nerovností a vytváranie rovnakých príležitostí. Do programu sa preto zapájajú školy z miest a menších obcí, špeciálne školy pre deti s telesným postihnutím či školy s majoritnou populáciou detí z rómskej menšiny. V nasledujúcom ročníku sa program rozšíri aj do škôl v Žilinskom kraji. 

Podpora kreatívneho a praktického vzdelávania 

„Najdôležitejším aspektom programu je možnosť prakticky spoznať celý proces od myšlienky po hotový funkčný výrobok. Žiaci si overia svoje schopnosti pracovať v tímoch a spolupracovať s ľuďmi rôzneho stupňa odborných vedomostí. Počas procesu výroby riešia konkrétne technické problémy, menia a inovujú navrhnuté riešenie. Študenti aplikujú získané technické znalosti a zručnosti na konkrétny výrobok, zoznámia sa s rôznymi konštrukčnými materiálmi, spôsobmi ich opracovania, nástrojmi aj s výrobnými zariadeniami. Cennou skúsenosťou je aj výmena informácií a diskusie s tvorcami námetu a technickej dokumentácie,” hovorí Renáta Ižolová zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach. 

Študent Patrik Škorpil pozitívne zhodnotil príležitosť zapojiť sa do výroby upratovacieho stroja: „Najviac sa mi páčilo pracovať v tíme so spolužiakmi, ale hlavne s učiteľmi, ktorých som spoznal aj z inej strany. Funkčnosť mechanizmu sme odskúšali na prototype z odpadového dreva, takže som mohol pokojne prerábať, vŕtať, rezať, testovať… Páčilo sa mi, že môžem sledovať a podieľať sa na celej realizácii projektu od nápadu až po prezentáciu mechanizmu.”

Viacerí absolventi programu sa aj vďaka tejto skúsenosti rozhodli pokračovať v štúdiu alebo zamestnať sa v technických odboroch. Niektorí z účastníkov sa rozhodli založiť vlastný startup. 

Viac o MyMachine Slovakia nájdete na www.karpatskanadacia.sk 

Od snov k vynálezom – MyMachine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top