Rozprávky na informatike

Pani učiteľky sa už na prvom stupni sťažujú, že deti málo čítajú – je to tak, hoci nájdu sa aj malí veľkí čitatelia. Niektoré deti však nepoznajú ani klasické rozprávky. Minulý rok som chcela, aby štvrtáci dokončili doma text o Červenej Čiapočke, ale dvaja z triedy nikdy nepočuli slovenskú verziu, len videli film Karcoolka. 

Rozhodla som sa preto, že im trochu pomôžem. Deti si prečítali rozprávky, ktoré som im pridelila. Ich úlohou bolo potom napísať vo Worde obsah rozprávky na 1,5 strany. V texte sme upravili písmo na typ calibri s veľkosťou 20, nastavili riadkovanie 1,5 a naučili sa vkladať čísla strán a upraviť veľkosť okrajov na väzbu. Každé dieťa muselo potom nakresliť niekoľko obrázkov, ktorými nahradilo v texte príslušné slovo. Samozrejme, aj obrázky mali zadané rozmery, a tak si zopakovali prácu v programe Logomotion. Na záver sme si ešte nahlas prečítali na projektore rozprávku, aby ju poznali všetci. Vtedy prebehla aj akási korektúra textu – už na konci prvej rozprávky deti samy navrhovali, ako by vety lepšie vyzerali a nahrávali si navzájom slová, ktoré by bolo vhodnejšie použiť.

Nakoniec sme texty vytlačili a spoločne ich zviazali hrebeňovou väzbou do knižky, ktorú dostali malí druháci na čítanie do družiny.

Som pyšná na svoju triedu 4.B. Dá sa povedať, že sme si spolu našli rovnakú melódiu.

Silvia BODLÁKOVÁ
Spojená škola,
Tilgnerova ul., Bratislava

Rozprávky na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top