Sedem tipov, ako na školský web

Jedálny lístok, suplovanie, riaditeľské voľno, štúdium v zahraničí, rozvrh hodín, výsledky prijímacích skúšok, maturita či komisionálne skúšky, predovšetkým tieto témy zaujímajú návštevníkov školského webu esslm.sk. Som správcom tohto webu a rozhodol som sa podeliť o svoje skúsenosti. Dúfam, že kolegovia doplnia vlastné.

1 Vyberte si praktickú šablónu

Na začiatku som si vybral systém (šablónu), do ktorého by som len pridával obsah. Pred piatimi rokmi to u mňa jednoznačne vyhral Drupal (drupal.org) a doteraz na ňom esslm.sk funguje. Najskôr som si myslel, že budem riešiť aj vzhľad, ale neskôr som si uvedomil, že pre žiakov, rodičov a učiteľov je prvoradý dobre podaný obsah. Ostal som teda pri prednastavenej téme Drupalu a rozhodol som sa, že budem hlavne pridávať obsah, v ktorom sa bude dať ľahko a rýchlo orientovať.

2 Zmysluplne rozdeľte obsah

Aby sa v obsahu dalo ľahko a rýchlo orientovať, musel som informácie rozdeliť na dve veľké časti:

Informácie, ktoré sa menia najčastejšie raz za školský rok, som umiestnil v menu bočného panela vľavo. Tam sú triedené pre všetkých návštevníkov a špeciálne pre žiakov, rodičov a učiteľov. Ide o stránky so základnými informáciami o škole, o školskom časopise, o ročenke, o prijímačkách, o maturite…

Informácie, ktoré sa menia častejšie ako raz za rok, jednorazové akcie a informácie o dôležitých zmenách a udalostiach som poňal ako krátke správy (KS) a umiestnil som ich do najširšieho stĺpca vpravo, aby boli najlepšie viditeľné. Niektoré KS (napr. výsledky prijímacích skúšok) majú v určitom období vyššiu prioritu a sú žiadanejšie ako iné, a tak ich zväčša na týždeň kvôli lepšej viditeľnosti umiestnim nad všetky ostatné KS. V nadpise KS sa snažím vystihnúť obsah príspevku a uvádzam aj jeho formu (okrem textu ešte fotky, zvuk a video), napr. „Fotky: X. benefičný ples Evanjelickej spojenej školy” alebo „Video: Rozlúčka s prvým stupňom EZŠ”. Vďaka tomu ľudia vedia, či správu vôbec otvoriť. Bližší popis (BP) udalosti ešte delím na krátky úvod viditeľný pod nadpisom a na ostatný text viditeľný až po kliknutí na nadpis. Ak je to potrebné, tak v BP odkazujem na stále informácie z ľavého panela.

3 Sledujte vyhľadávanie

Vyhľadávanie je dôležité nielen pre rýchlejšiu orientáciu na webe, ale aj z hľadiska štatistík. Keď si sem-tam (aspoň raz za mesiac) pozriete, čo ľudia (ne)hľadajú, môžete zistiť, čo treba doplniť, odstrániť alebo zmeniť. Napríklad návštevníci esslm.sk síce hľadajú aj „prijímacie skúšky”, ale ešte častejšie jednoducho len „prijímačky”, prípadne „prímačky”… Prispôsobil som teda text tak, aby ľudia našli, čo hľadajú, aj keď nepoužijú spisovnú slovenčinu.

4 Sledujte návštevnosť

Štatistiky návštevnosti môžu poslúžiť podobne ako štatistiky vyhľadávania. Keď viem, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie, na ktoré sa najviac odkazuje a pod., mám možnosť lepšie pochopiť, čo vlastne návštevníci chcú. Tiež zistíme, ktoré iné weby si všimli ten náš. Ak sú tie, ktoré na náš web odkazujú, tematicky blízke, môžeme sa pokúsiť o výmenu odkazov, prípadne o nadviazanie spolupráce.

5 Prepájajte so sociálnymi sieťami

Prepojenie so sociálnymi sieťami (SS), predovšetkým s Facebookom (FB) pomocou tlačidla „Páči sa mi to” považujem za absolútnu nevyhnutnosť. Asi nemusím zdôrazňovať, že na SS sa dokáže informácia rozšíriť veľmi rýchlo za veľmi krátky čas. Mám viacero osobných skúseností, napríklad zdieľanie oznamu o riaditeľskom voľne kvôli snehovej kalamite na FB. V priebehu jednej hodiny tú informáciu na facebookovej stránke školy videli stovky ľudí a ďalšie desiatky ju ďalej zdieľali. Takto sa zo dňa na deň o riaditeľskom voľne dozvedela podstatná časť žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí nemuseli zbytočne vstávať skoro ráno a cestovať.

6 Poskytnite preklad

Produkty externých služieb ako preklad obsahu stránky pomocou prekladača od firmy Google (tlačidlo TranslateThis vľavo hore pod logom školy) niekedy uľahčuje hľadanie informácií aj návštevníkom zo zahraničia (napr. našim lektorom z USA).

7 Uveďte svoj kontakt

Kontakt na správcu webu som pridal na koniec každej stránky, aby mi ľudia mohli posielať pripomienky.

Toto sú moje skúsenosti a budem rád, ak ich doplníte a pošlete ďalšie návrhy redakcii. Navzájom si tak pomôžeme a budeme môcť ponúknuť kolegom, žiakom a rodičom kvalitnejší servis.

Sedem tipov, ako na školský web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top