Škola v sieti

Stále viac a viac žijeme svoje životy aj vo virtuálnom svete. Rovnako to platí o inštitúciách, teda aj o škole, ktorá je v digitálnom svete prítomná najmä prostredníctvom svojej webovej stránky. K nej prichádzajú obyvatelia digitálneho sveta, ktorí sa chcú o škole niečo dozvedieť, ale aj tí, ktorí si v nej potrebujú niečo vybaviť alebo vo všeobecnosti majú potrebu interakcie s ňou.   

Dobrou správou je, že dnes má škola veľa možností, ako svoju digitálnu podobu vytvoriť zdarma alebo za veľmi nízku cenu. Zlou správou je, že na ich využívanie treba niečo vedieť, ale aj mať ochotu učiť sa nové veci a vôbec nie je na škodu aj znalosť anglického jazyka.

V decembri 2012 na ÚIPŠ vyhlásili súťaž o najlepšiu webovú stránku školy. Hodnotené nebolo ani tak to, či je stránka najkrajšia alebo najprepracovanejšia, ale skôr to, či poskytuje tie správne informácie, a to prehľadne a dostupne, a tiež či funguje ako brána, cez ktorú sa dá so školou komunikovať alebo či je len nástenkou bez života. V kategórii základných škôl súťaž vyhrala ZŠ P. Horova v Michalovciach (http://www.zsphorova.sk/) a my sa môžeme pozrieť na to, čím si toto ohodnotenie zaslúžila a čím sa môžu inšpirovať aj iní.

Aktuálnosť

Prvou vecou, ktorá na stránke zaujme, je jej aktuálnosť. Svedčí o tom, že na škole berú svoju prítomnosť v digitálnom svete vážne a chápu, že ak má mať stránka zmysel, nestačí ju aktualizovať raz za mesiac, ale že novinky treba dopĺňať pravidelne.

Komplexnosť

Webová stránka by mala obsahovať všetky podstatné informácie, ktoré o škole potrebujú vedieť rodičia alebo záujemcovia o štúdium. Na víťaznej stránke vidno, že sa jej autori zamysleli nad tým, čo je potrebné zverejniť.

Integrácia služieb dostupných zdarma

Je toho veľa, čo dnes môže škola využiť na obohatenie svojej prezentácie v digitálnom svete úplne zadarmo. Načo platiť webový priestor, keď videá a fotografie môžeme umiestniť na niektorú z množstva zdarma dostupných služieb? (Treba pochváliť aj to, že na škole videá a fotografie vôbec vznikajú). 

Výborná je veľmi jednoduchá integrácia nástroja na preklad webstránky do iných jazykov. V čase, keď školy vytvárajú partnerstvá so školami v iných krajinách, je potrebné, aby sa o nich dalo dočítať minimálne po anglicky. Strojový preklad textov pomocou nástroja, akým je Google Translator, síce nie je dokonalý, ale je to vždy lepšie ako túto oblasť ignorovať. Pekné je aj využitie vyhľadávacieho nástroja na stránke. 

Čerešničkou na torte je využitie nástroja Skydrive na publikovanie informácií vyžadovaných zákonom, ako sú zmluvy a faktúry. Vďaka tomuto nástroju stačí zodpovedným pracovníkom školy pracovať so súbormi pomocou balíka kancelárskych aplikácií a informácie sa zverejňujú samy, bez toho, aby ich bolo treba prepisovať alebo platiť iný špecializovaný nástroj alebo webový priestor.

Prepojenie na edupage

Veľa škôl si dnes situáciu s webstránkou uľahčí využitím šablón poskytovaných nástrojom edupage, ktoré dostanú zdarma ako predplatitelia softvéru aSc. Tento postup síce vytvorenie webstránky uľahčí, ale výsledok nie je ani veľmi pekný, ani veľmi funkčný. Lepšie je vytvoriť si vlastnú webstránku a na jednotlivé služby edupage z nej len odkazovať.

Farby

Na záver jedno povzdychnutie. Jednou z najzáhadnejších vecí pre mňa aj po rokoch zostáva príčina nekvalitného výberu a kombinácie farieb a vôbec dizajnu a podoby školských webstránok. Iste, nedá sa predpokladať, že škola si zaplatí profesionálneho grafika, ale na každej väčšej základnej škole pôsobí aspoň jeden kvalifikovaný učiteľ výtvarnej výchovy, ktorý by mal aspoň teoreticky ovládať teóriu miešania a používania farieb alebo základy dobrej grafiky. Napriek tomu sa často zdá, že učiteľ výtvarnej výchovy webstránku svojej školy zrejme nikdy nevidel. A učiteľ informatik bez patričného vzdelania nemá oponenta, ktorý by mu prezradil, že napríklad kombinovať čierne pozadie so žltým písmom nie je úplne najlepší nápad. Prečo na škole nedokážu zabezpečiť takúto základnú formu spolupráce medzi učiteľmi, zostáva pre mňa záhadou. ν

Škola v sieti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top