Škola (video)hrou

gamifikácia

Videohry nemusia byť len bezduchou zábavou. Práve naopak, môžu byť užitočnou pomôckou na vyučovaní.

Či si to priznáme alebo nie, videohry sú dnes všade. V počítačoch, tabletoch, smartfónoch, dokonca aj v inteligentných hodinkách alebo fotoaparátoch. To, že môžu byť použité aj vo vzdelávaní, potvrdzuje čoraz väčší počet odborných štúdií. 

Videohry v škole

Ako môžeme využiť na svojich hodinách videohry my učitelia? V prvom rade si treba uvedomiť, že videohier existuje obrovské množstvo a aj ony sa členia na rozličné kategórie. Preto prvým krokom, ako ich využiť, je dobre ich poznať a najlepšie mať s nimi aj osobnú skúsenosť. 

Redakcia vĺčatá.sk pripravila príklady hier, s ktorými má osobnú skúsenosť a ktoré patria k vhodným na výchovu a vzdelávanie. Pre podrobnejšie informácie o konkrétnych hrách odporúčam pozrieť recenzie a články na našej stránke. Predtým, ako učiteľ skúsi jednotlivé hry alebo aplikácie so žiakmi, mal by si ich vyskúšať, prečítať si o nich niečo na internete, pozrieť si video. Predsa len ide o učebný materiál, ktorý sa bežne nevyužíva a mnohí učitelia sa s ním stretávajú prvýkrát. 

Hry je možné vo vyučovacom procese využiť tromi spôsobmi. Ako rozširujúcu aktivitu v danom predmete, ako samostatný záujmový krúžok alebo ako domácu úlohu.

Voľne dostupné hry

LittleAlchemy 

Logická hra, v ktorej hráč kombinuje elementy a z nich mu vznikajú nové, ktoré môže ďalej kombinovať, pričom cieľom hry je objaviť všetky predmety. Motivačná hra vhodná ako domáca úloha na fyzike, chémii, ale aj angličtine (hra je v anglickom jazyku).

Code Combat

Hra zameraná na učenie sa programovania. Ponúka 5 programovacích jazykov, dostupná v slovenčine. 

Code.org

Podobne ako Code combat aplikácia zameraná na programovanie a logiku. Vhodná aj pre tie najmenšie deti (tie robia úlohy zamerané čisto na logiku a algoritmy).

Duolingo

Aplikácia využívajúca herné prvky na učenie sa cudzieho jazyka. Okrem angličtiny ponúka aj iné jazyky, bohužiaľ, na ich osvojovanie je zatiaľ potrebná znalosť angličtiny. Veľmi vhodná ako domáca úloha, prípadne ako súčasť hodnotenia (systém hry sa nedá obísť, takže hodnotenie je vždy zaslúžené a spravodlivé).

Komerčné hry (treba kúpiť)

Portal

Riešenie hlavolamov pomocou cestovania skratkami v priestore, tzv. portálmi. Hra rozvíjajúca logické myslenie. Hra je nenásilná, vtipná a s postupne sa zvyšujúcou obtiažnosťou.

Civilizácia (Civilization)

Strategická hra, kde hráč dostane do rúk začínajúcu civilizáciu a pomocou správnych rozhodnutí z nej tvorí úspešnú a prosperujúcu. Ide o hru, ktorá je veľmi komplexná, neskôr dosť náročná na hranie. Ak chce hráč vyhrať, musí poznať niektoré historické súvislosti, ako aj vedomosti z geografie či základy ekonómie. Deti majú možnosť vyskúšať si hranie za staroveký Egypt, Rím, Grécko, ale aj Aztécku či Mayskú ríšu.

Americký výskumník Squire ju využil na svojom krúžku, ako aj priamo na hodinách dejepisu. Pomocou tohto kurzu jeho študenti získali hlbokú expertízu v čiastkových oblastiach dejepisu a geografie.

Age of Empires

Inšpirovaný Squireom som na svojom krúžku s deťmi hral hru Age of Empires. Veľmi vhodné je hrať hru skupinovo, pričom žiaci sú rozdelení do tímov, ktoré spolupracujú, ale aj súperia medzi sebou. Deti sa tak naučia spolupracovať, pochopia základné princípy fungovania ekonomiky, spolupráce, diplomacie a takisto sa na nich nalepí aj zopár faktov (napríklad že Peržania používali vo vojnách slony).

Cities Skylines

Deti sa naučia základy fungovania mesta, ekonomiky, pretože mesto budujú, podieľajú sa na tom, aby fungovalo a prosperovalo. Takisto si rozvíjajú kreativitu – dieťa si mesto totiž samo vytvára podľa svojich predstáv.

Counting Kingdom

Zábavným spôsobom podaná matematika, konkrétne sčítavanie a odčítavanie. Vhodná je pre prvý stupeň základných škôl.

Scribblenauts Remix

Rozvíja kreativitu a slovnú zásobu v anglickom jazyku. Hra prepája písanú a vizuálnu podstatu slov. S pomocou učiteľa je možné využiť ju aj pri deťoch s nižším ako odporúčaným vekom.

Niektoré herné prvky sa dajú využiť aj pri obyčajných hodinách. Ide o tzv. gamifikáciu, ktorá využíva dobre premyslené odmeny, odznaky alebo poradia hráčov či žiakov na ich motivovanie. Je možné sem zaradiť aj prispôsobovanie hodín tak, že jednotlivé klasické prvky – cvičenia či gramatika sú zakomponované do slovných hier alebo do príbehu. Takéto hodiny sú ale časovo náročnejšie na prípravu.

Viac informácií nájdete na stránkach classcraft.com, classdojo.com, hemisféra.sk alebo vĺčatá.sk.

Michal BOŽÍK, vĺčatá.sk


Škola (video)hrou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top