Mali by žiaci byť vždy niekoľko dní vopred informovaní, že budú skúšaní a hodnotení?

Hodnotenie žiakov je jednou z oblastí, kde sa názory pedagógov (aj tých skúsených) najviac líšia a rozchádzajú. Niektorí učitelia hodnotia prísne, iní mierne. Niektorí umožňujú žiakom opraviť si zlú známku, iní nie. Pre niektorých je rozhodujúce, čo vie žiak na konci klasifikačného obdobia, pre iných má známka odrážať celoročné úsilie. Niektorí hodnotia iba vedomosti, iní […]

Komentár k OPŠ 372

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Lietadlo vyštartovalo z lietadlovej lode kotviacej v Guinejskom zálive na priesečníku nultého poludníku s rovníkom a vydalo sa severovýchodným smerom. Kade poletí, ak pilot neustále bude udržiavať presne severovýchodný kurz? Komentár Najskôr asi každému napadne, že lietadlo letiace stále na severovýchod obletí […]

Komentár k OPŠ 370

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Mlyn je zariadenie (kedysi samostatná budova), v ktorej sa z obilných zŕn vyrába múka. Mlyny už z nášho bežného života takmer vymizli, ale v jazyku ich máme stále dosť. Asi už ste počuli niekoho povedať „kto skôr príde, ten skôr melie“. Nájdite […]

Najprv nájdi terč, inak netrafíš

Pri nových témach je dobré začať stavať na tom, čo už vieme, aj keď toho nie je veľa Pokračujeme vzostupne po rebríčku pána Hattieho, ktorý syntetizoval výsledky stoviek metaštúdií pedagogického výskumu a zostavil top chart pedagogických postupov podľa zistenej efektivity. Začali sme od úrovne 0.90, čo je číselné vyjadrenie veľmi silného vzťahu a znamená, že […]

Škola (nie) je dráma

„Divadlo má byť lúčom svetla ľudskej inteligencie.“ Július Pašteka eď sa povie „ide sa do divadla“, začnete sa pripravovať na jeden mimoriadne stresujúci deň. Musíte vynechať minimálne dve vyučovacie hodiny (ktovie, kedy si to učivo doberiete), zorganizovať študentov, niesť za nich zodpovednosť na ceste do divadla a z divadla, tŕpnuť, či niekto niečo v divadle […]

Ponúkame švédsky stôl – stačí si vziať, čo potrebujete

Po ukončení gymnázia v Lipanoch začala študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor Medzinárodný obchod. Už počas vysokoškolského štúdia sa jej cesty spojili s Kolégiom Antona Neuwirtha, ktorého riaditeľkou bola posledných pár rokov. Životná cesta Miroslavy Durankovej je okrem biznisu silno prepojená so vzdelávaním. Momentálne dokončuje svoje štúdium na univerzite v anglickom Birminghame, kde je v centre jej záujmu charakterové vzdelávanie. […]