Príliš často predkladáme žiakom odpovede na zapamätanie, miesto aby sme im predkladali problémy na riešenie. (Roger Lewin)