Animovaný svet

Objavovať pravidlá pohybu kreslených postavičiek alebo odsúdiť Mášino správanie voči medveďovi – aj toto môže byť súčasť vyučovania 

Odštartoval som s druhákmi celoročnú súťaž vyhlásenú časopisom Lienka o kreslených filmoch. Cieľom tejto súťaže bolo nielen oboznámiť žiakov s históriou animovaného filmu, predstaviť si jednotlivé kreslené postavičky a analyzovať vybrané filmové diela, ale si aj vyskúšať tvorbu jednoduchého filmového pohybu. 

Puf a Muf, Pepek námorník a iné postavičky

Učiteľ si jednotlivé témy, napríklad A na začiatku bol námorník Popeye… môže postupne včleňovať do predmetov, ako sú čítanie, výtvarná výchova, vlastiveda, etická výchova alebo si jednoducho raz za mesiac zrealizovať integrované vyučovanie. Dôležitý je motivačný rozhovor o kreslených filmoch, v ktorom sa učiteľ dozvie veľa o obľúbených postavičkách detí. Celý projekt sme otvorili tajničkou, v ktorej vyšlo spojenie kreslený film

Nasledovala časť o filmovom umení z časopisu Lienka, v ktorej sme si vysvetlili neznáme slová (scenár, animácia, filmové políčko, filmová hudba, Oscar). Podľa danej témy Slovenský kreslený film sme si pozreli jednotlivé úryvky z animovaných filmov (Puf a Muf) a po spoločnej analýze sa žiaci zahrali na filmových kritikov a hodnotili spracovanie diela. Možno by aj samotní filmoví tvorcovia boli prekvapení vedomosťami i umeleckým vnímaním osemročných detí. Použil som vlastnú videotéku a niektoré úryvky sme sledovali aj na YouTube. Svoje predstavy i odporúčania žiaci napísali vo forme príbehov (slohová výchova) a ilustrácií (výtvarná výchova). 

Ako sa tvorí animácia

Na pochopenie realizácie kresleného filmu sme si vytvorili vlastný animovaný pohyb. Najskôr som vybral štyroch žiakov, ktorí sa postavili do radu a zobrazovali postupné fázy pohybu vzpierača, ktorý zdvíha imaginárnu činku. Potom si žiaci nakreslili niekoľko postupných obrázkov a rôznymi spôsobmi, ako je napríklad rýchle púšťanie listov písanky alebo pohyb dvoch navzájom prekrytých obrázkov (preložený pásik papiera, na ktorého spodnej časti je nakreslená prvá fáza pohybu, na vrchnej časti druhá fáza a rýchlym kmitaním horného obrázku napríklad za pomoci ceruzky vzniká ilúzia pohybu) či ťahanie pásika s obrázkami cez filmové okienko. Takto sme sledovali vznik samotného pohybu. Žiaci pochopili ilúziu, ktorá vzniká nedokonalosťou ľudského oka, čoho výsledkom je plynulý pohyb postavičky na obrázkoch. 

Výborným pomocníkom mi bola kniha Rudolfa Urca Animovaný film a v praktickej činnosti sme využili odporúčania knihy Malý vedec 3 (str. 55 Domáce mini-kino). 

Posolstvo príbehu

Okrem určitých, povedzme odborných znalostí je nezanedbateľnou časťou aj práca s posolstvom príbehu, kde sa žiaci stretávajú s priateľstvom (Macko Uško či už spomínaný Puf a Muf), kritikou pokrytectva a silou nevzdať sa a bojovať za každú cenu (Máša a medveď, Zbojník Jurko). 

Osobitnú časť som venoval zakladateľovi slovenského kresleného filmu Viktorovi Kubalovi a jeho bezpochyby zaujímavému poňatiu a spracovaniu akejkoľvek témy aj z bežného života. 

Po absolvovaní týchto výletov do sveta animovaného filmu boli odpovede na otázky v súťaži časopisu Lienka pre žiakov bezproblémové. Môžem odporúčať vlastnú formu súťaže, ktorej náročnosť si určí učiteľ sám podľa vlastného uváženia. Realizácia takejto formy vyučovania najmä vďaka vlastnej praktickej skúsenosti umožňuje žiakovi ľahšie pochopiť danú problematiku aj v rámci medzipredmetových vzťahov a je dobrou prípravou na výchovu umením.

Miroslav DEGLOVIČ, ZŠ P. Marcelyho, Blava

Animovaný svet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top