Digitálna bezpečnosť

digitálna bezpečnosť

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny, ktorá vedie k bezpečnejšiemu využívaniu online priestoru v dištančnom vzdelávaní.

Zatvorené školy spravili z technológií, ktoré sú paradoxne v bežnom vyučovaní takmer na všetkých školách zakázané, primárny zdroj kontaktu s triedou. Otázne je, do akej miery boli naši žiaci pripravení a do akej miery by uhádol heslá k ich účtom aj hackerov pes. Zároveň sú zručnosti v zabezpečovaní svojich účtov a aktivít online dôležité nielen počas momentálnej situácie, ale výrazne sa žiakom zídu aj v budúcnosti. V pláne využívame systém obrátenej hodiny, v ktorom žiaci najskôr získajú základné vedomosti, ktoré uplatnia v triede. Návrh aktivít nám dáva priestor s triedou preskúmať riziká na internete viac do hĺbky a umožniť žiakom, aby ich zapracovali a zvýšili tak svoju online ochranu. 

Dištančné vzdelávanie: Digitálna bezpečnosť

Vek: 12 – 18 rokov (ISCED 2, ISCED 3)

V dištančnom vzdelávaní je pri obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je  formou videohovoru (45 + minút).

Ciele

Žiaci budú:

 • mať prehľad o rizikách v online priestore,
 • vedieť zabezpečiť svoje údaje a komunikáciu proti zneužitiu,
 • vedieť aplikovať pravidlá pre zabezpečenie prístupu do e-mailu, do komunity, do počítača a proti neoprávnenému použitiu,
 • vedieť, ako zabezpečiť nezverejňovanie vlastných údajov na internete,
 • vedieť, ako pristupovať pri nastavení cookies – pri ‘špehovaní’ ako súčasti softvéru alebo webových stránok,
 • vedieť použiť antivírus ako softvér na zisťovanie a odstraňovanie škodlivého softvéru a blokovanie škodlivých činností,
 • vedieť, ako postupovať v rôznych situáciách: spam ako nevyžiadaná správa, antivírusový program ako nástroj na obranu proti vírusom. 

Príprava:

 • Zároveň im pošlite link na online hodinu.

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min): 
  • každý jednou vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Rozcvička (10 min)  

Zisťujeme, čo už žiaci robia dobre: Ako sa chránite?

 • pred PC vírusmi?
 • pred fejkovými mailami?
 • pred ukradnutím telefónu / počítača?
 • keď platíte kartou online?

Spíšeme všetky príklady dobrej praxe. 

 • Praktická časť (15 min)  

Diskusia:

 • Je potrebné mať rozdielne heslá pre každý účet?
 • Nechávate appky prihlásené a počítač otvorený? (Čo vtedy hrozí?)
 • Aké sú výhody a nevýhody toho, keď máme heslá niekde uložené?
 • Aké sú výhody a nevýhody toho, keď máme heslá napísané v diári?

Ako si nastaviť silné heslá pre KAŽDÝ účet (žiadne heslo sa neopakuje).

Kontrola sily svojich hesiel tu: howsecureismypassword.net

Ak potrebujete, vytvorte si silnejšie heslá:

 • podľa viacerých medzinárodných štandardov by heslo malo mať aspoň 8 znakov, veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky,
 • lepším heslom je dlhá fráza alebo veta s aspoň 15 znakmi, než kratšie a komplexnejšie heslo,
 • ešte bezpečnejšie je používať generátor hesiel, čiže password generator. Ten vytvorí náhodné heslo, podľa komplexnosti a počtu znakov, ktoré vopred zadáte:
  passwordsgenerator.net alebo random.org/passwords
 • dôležitým pravidlom je používať iné heslo na každu aplikáciu či stránku,
 • môžete použiť password manager na uloženie všetkých hesiel (nerobiť to na školskom počítači!),
 • môžete použiť dvojfaktorovú autentifikáciu na zvýšenie bezpečnosti.
 • Záver (5 min) 
  • Zhrnutie a poďakovanie.

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete v kurze Ako sa chrániť pred hackermi po bezplatnej registrácii.

Čo je Zmudri? Ako sa dostanete ku všetkým videám a metodikám?

Projekt Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského „balíčka“. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov (nielen triednych) zadarmo, po registrácii.

Digitálna bezpečnosť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top