Tatra banka prichádza s projektom na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov

Tatra banka je už druhý rok generálnym partnerom inovatívneho vzdelávacieho produktu, ktorý si pod názvom Fenomény sveta vyskúšalo už viac ako 800 škôl z celého Slovenska. V spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou Agemsoft sa v aktuálnom školskom roku rozširuje ponúkaný vzdelávací obsah o novú tematickú oblasť – Peniaze. Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích […]

Číta celá škola

Populárna školská akcia na podporu čítania a získanie nových čitateľov Čitateľská gramotnosť je obľúbené slovné spojenie, ktoré sa stalo strašiakom slovenského školstva. Funkčné čítanie je problémom žiakov a v niektorých prípadoch aj učiteľov. Svet ponúka množstvo informácií a problémom je ich triedenie a rozlišovanie zdrojov, inak sa môžeme ľahko stať hračkou šikovného manipulátora. Obľúbené je tvrdenie o lepšom socialistickom školstve. Žiaci […]

Je frontálne vyučovanie smrteľným hriechom?

Peter Mráz ma vo facebookovej skupine Ako ďalej učiteľ??? vyzval, aby som zareagoval na nasledujúci problém:  „Všetci sa rozplývame nad tým, že frontálne vyučovanie a inklúzia nejdú dokopy, deti sa v škole nudia a bujnie šikana. Ako hovorí V. Burjan: „Ako sa do triedy nudí, tak sa z triedy vyrušuje.“ Ale nie je načase sa zamyslieť aj […]

Chceme prednášky, nie projekty!

Čo robiť, keď žiaci volajú po diktovaní poznámok namiesto riešenia projektov? Tento príbeh sa odohral na istej strednej škole. „Žiaci dostali v maturitnom ročníku na predmet Podnikanie nového učiteľa (volajme ho Jozef). Už po niekoľkých týždňoch zistili, že jeho štýl práce je celkom iný ako štýl jeho predchodcu. Ten im na väčšine hodín prednášal teóriu, diktoval […]

Ako si získať svojich žiakov

Učitelia sa často trápia tým, že sa im v triede zle učí. Nemajú dosť času na to, aby mali so žiakmi taký vzťah, aby bolo všetkým v triede príjemne. Je však všeobecne známe, že žiaci i dospelí sa radšej učia od tých, ktorých majú radi. A preto vložiť námahu do vzťahu, ktorý máte so svojimi žiakmi, je nesmierne dôležité. […]

Rozhodujúce tri „Z“

Často počuť sťažnosti učiteľov, že žiaci nedávajú pozor, nerobia si úlohy, neučia sa, nespolupracujú. Že sú pasívni a bez záujmu alebo v horšom prípade vyrušujú a „bojujú“ s učiteľmi. O tom, prečo je to tak, by sa dala napísať kniha (a mnohé už boli napísané). Existujú však aj stručnejšie odpovede – napríklad „pravidlo troch Z“. […]