Veselé matematické stratégie

V septembri sme sa s dobrovoľníkmi z P-mat vybrali na cestu naprieč Slovenskom. Počas našej cesty sme navštívili približne 180 tried 2. stupňa ZŠ, resp. prímy až kvarty na OG. V každej z tried sme si pripravili jednu hodinu matematiky a fyziky. Našou snahou bolo ukázať deťom, že matematika a fyzika môžu byť zaujímavé pre […]

O kultúre smrti, maturite z matematiky a vplyve učiteľa

KULTÚRA SMRTI? Tak sme sa z učebnice náboženstva pre 8. ročník ZŠ dozvedeli, že veľká časť obyvateľov Slovenska propaguje kultúru smrti. Mimochodom, tvrdia to predstavitelia náboženstva, ktoré je (minimálne pri pohľade zvonku) smrťou priam posadnuté. Náboženstva, ktorého hlavným symbolom je mŕtvy (umučený) muž, ktoré neustále rieši smrteľné hriechy, posledný súd, posmrtný život, peklo, očistec, zázračné […]

Katastrofa v knihe

Ak budeme vychádzať z tvrdenia, že knihy nám majú robiť radosť, Pán Guľôčka s podtitulom Krídla od Wojciecha Widlaka nás poteší menami. Kačka s menom Katastrofa musí vyvolať úsmev. Možnosti tohto mena využil naplno aj autor v texte Telefón. Pánovi Guľôčkovi, ktorý nerád nakupuje vo veľkých obchodoch, robí spoločnosť pes, ktorý má však nečakané meno […]

Z pamätí začínajúceho učiteľa (3.)

Zápisky učiteľa Petra Pavla Zgútha o vzťahu školy a rodiny, domácich úlohách či telesnej výchove Pri výskume a poznávaní školskej histórie a jej reálií, často prichádzame k skutočnosti, že výpovede  učiteľov – pamätníkov sú aktuálne aj napriek odstupu stoviek rokov. V listovaní zápisov učiteľa Petra Pavla Zgútha z konca 19. storočia sa stretávame s témami […]

Od myslenia ku kritickému mysleniu

Zaujímavé aj zábavné tipy, ako precvičovať so žiakmi kritické myslenie cez nezmysly Rozvoj kritického myslenia sa v súčasnosti právom považuje za kľúčový problém. Hlavné dôvody sú dva: Súčasné vzdelávanie je postavené na opakovaní poznatkov poskytovaných učiteľom. Ten je tradične považovaný za rozhodujúcu autoritu, ktorého tvrdenia sú nespochybniteľné. V dobe neustálych inovácií a obrovského počtu vedeckých objavov učiteľ už […]

Sebaúčinnosť – začiatok úspechu

Pochybovanie o sebe prináša neúspech, pochvaly a malé úspechy posilňujú motiváciu Sebaúčinnosť je neobratný preklad z anglického self-efficacy a označuje predstavu o sebe, že som schopná, efektívna. Je to akýsi výsledný sumár skúseností, ktorý v nás vytvorí presvedčenie, že máme veci pod kontrolou. Môžeme tomu rozumieť, ako dôvere v seba postavenej na sebaobraze, že som […]

Trieda inak

Školy sa za posledné dve desaťročia vo svete menia radikálne a pomalšie už aj u nás. Prenikajú do nich nové metódy, technické pomôcky, mení sa koncepcia prístupu učiteľa k žiakovi, pohľady na ciele vzdelávania. Zmeny zasahujú aj samotnú fyzickú podstatu škôl. Mení sa ich tvar, priestorové usporiadanie, areál. Kladie sa dôraz na premenlivú funkčnosť priestorov […]

Tridsať rokov? Neuveriteľné…

V novembri 1989 som mal 29 rokov, bol som učiteľom matematiky na gymnáziu a myslel som si, že ním budem celý život. O šesť týždňov neskôr som nastúpil na ministerstvo školstva pomáhať L. Kováčovi, J. Pišútovi a M. Hejnému s „implementáciou revolúcie“ na školách. Spätne mám pocit, že vtedy sa toho každý týždeň udialo v školstve […]