Domovské a expertné skupiny v škole

Ako zaviesť efektívnu prácu v skupinách nielen na hodinách dejepisu Workshopový víkend Komenského inštitútu s českým didaktikom Robertom Čapkom ma inšpiroval k použitiu expertných skupín na hodinách dejepisu. Skupinovú prácu sa snažím do hodín zavádzať v rámci môjho pedagogického projektu. Druhov skupinovej práce je mnoho, a preto by som sa s vami chcela podeliť o skúsenosti z využitia metódy domovských a expertných skupín, ktoré […]

Stužková ako výstava diel žiakov

Originálna stužková slávnosť pre všetkých, aby na nej nikto nechýbal 6. decembra 2015 som prvýkrát ako triedna učiteľka mala so svojou triedou stužkovú slávnosť – a hneď netradičnú.  Učím anglický jazyk a odborné umelecké predmety. Naša škola má vyše 45-ročnú tradíciu a 11 umeleckých odborov. V triede som mala vyše 30 žiakov, reštaurátorov a grafikov.  Stužková slávnosť, ktorá nie je […]

Surfujte s nami: Február 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Výchova k ochrane životného prostredia pomocou rozprávkovej knižky Všetky deti majú rady rozprávky. Rozvíjať vzťah k starostlivosti o životné prostredie, môžete pomocou ilustrovanej knihy Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila. Príbehy v knihe pozývajú deti predškolského a mladšieho školského veku vydať sa na dobrodružnú cestu k spoznávaniu a riešeniu problémov životného prostredia. Šesť samostatných príbehov pokrýva nasledovné […]

Koho budete voliť, pani učiteľka?

Ako reagovať, ak sa žiaci pýtajú, aké sú vaše volebné preferencie? Tento skutočný príbeh sa stal začínajúcej učiteľke gymnázia na strednom Slovensku. „Učím druhý rok na gymnáziu. Mám aprobáciu na slovenčinu a dejepis, ale na doplnenie úväzku som dostala aj dve maturitné triedy, v ktorých učím náuku o spoločnosti. Na hodinách sa snažím so žiakmi veľa rozprávať a v rámci […]

Pravidlá školských zázrakov

Každý trpí svojou chorobou z povolania. Ako učiteľ som tým postihnutý takisto. Keď prídem domov, musím skontrolovať manželke a deťom prezuvky, žiadam, aby sa každý člen domácnosti skôr, ako niečo povie, prihlásil a až na moje vyvolanie začal rozprávať. Niekedy hlásenie spôsobuje vážne problémy, keďže sa rodina na verejnosti odmieta prihlásiť, a ja potom s nimi výchovne odmietam komunikovať. Pravidlá […]