Keď umelci pomáhajú učiť o umení

Divadelné predstavenie, ktoré rozvíja lásku k umeniu, kultúre a estetike Čo majú spoločné umenie a vzdelávanie? Napríklad to, že sú na samom okraji verejného záujmu. (Najmä čo sa týka financovania.) Ale pravdaže aj to, že sú to dva hlavné nástroje na výchovu kultivovaného človeka. Tak ako vzdelanie napomáha lepšiemu vnímaniu umenia, aj umenie má svoj […]

Ako funguje parlament a voľby?

Metodika, ktorá vám pomôže vysvetliť žiakom, ako funguje parlament či voľby Projekt Zmudri.sk, ktorý sa venuje tvorbe video kurzov na občianske a praktické témy a distribuuje ich medzi mladých ľudí, ale aj učiteľov základných a stredných škôl, publikoval koncom januára video kurz o fungovaní vlády a parlamentu. Cieľom kurzu, ktorý je nestranícky, je zasiahnuť mladých […]

Dbajme na rovnováhu pohľadov a záujmov

Každý z nás prirodzene vníma svet zo subjektívnej perspektívy. Čo je dôležité pre nás, je dôležité. Čo pre nás dôležité nie je, je nepodstatné. Čo sami potrebujeme, je nanajvýš potrebné. Čo sami nepotrebujeme, tým sa netreba zaoberať. Aj preto je dôležitou úlohou politikov vyvažovať a „objektivizovať“ pohľady, potreby a požiadavky jednotlivých skupín v spoločnosti. A platí […]

Trieda ako puzzle

V rubrike Vedecky overené postupne predstavujeme súborné hodnotenie vyučovacích metód a stratégií, ktoré vyšli úspešne z pedagogického výskumu. Profesor Melbournskej univerzity sa pokúsil syntetizovať výstupy z viac ako 800 metaštúdií, ktoré sledovali spolu viac ako 80 miliónov študentov za posledných 15 rokov. Siedmu priečku najaktuálnejšieho Hattieho zoznamu (2018) obsadila stratégia nazvaná metóda skladačky – jigsaw […]