Myslite ako Darwin

Ako vyriešiť záhadu koralových ostrovov Počas plavby okolo sveta v tridsiatych rokoch 19. storočia si Charles Darwin všimol

Viac »

Plochá Zem

Skúmaním neexistujúcich svetov na hodinách fyziky či geografie by sa žiaci mohli mnoho naučiť. Všetci vieme,

Viac »