Day: 26/01/2013

Obrátené vyučovanie z núdze

V školskom roku 1992/93, tesne po návrate z materskej dovolenky, som učila prírodopis aj v istej 6. C. Na rozdiel od iných tried, tu prevládali žiaci síce veľmi šikovní, ale mimoriadne sebavedomí, ba niektorí i arogantní. Všeobecne som na hodinách využívala veľa názorných pomôcok (nástenné obrazy, liehové preparáty, zbierky hmyzu, akryláty rýb, rozkladacie modely stavovcov i bezstavovcov…), pretože sme […]

Biológia je o kráse prírody

Predstavme si takýto scenár: žiak chce ísť na strednú odbornú školu, kde sa neučí biológia. Biológia na ZŠ je pre neho možno jediná možnosť, kedy sa s ňou stretne. Vedomosti, ktoré sa učitelia snažia do neho dostať, zabudne. Jediné, čo mu zostane, je osobná skúsenosť. Ak ju na hodinách nezažije, môže ho to odradiť, nevytvorí si […]

Aristoteles (bohužiaľ) stále živý

Aristoteles bol osobnosťou, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín ľudskej histórie. Vniesol do poznávania okolitého sveta nový pohľad, ktorý odmystifikoval pozorované deje a namiesto označovania titulmi „náhodných božských zásahov“ v nich hľadal zákonitosti a poriadok. Využíval pritom najmä pozorovanie, na základe ktorého popisoval javy, prisudzoval im charakteristiky a formuloval zákony. Aristotelov duch pretrváva aj u súčasných žiakov. Nie je […]

Načo sú experimenty na chémii?

Mám dojem, že veľa učiteľov chémie si myslí, že nanič. Možno si to ani nemyslia, ale minimálne tak konajú. Existuje pre to veľa „odôvodnených“ argumentov: máme málo hodín, nemáme laboratórium, zakázali nám chemikálie…      Položil som nedávno na zhromaždení asi osemdesiatich učiteľov rôznych predmetov jednoduchú, praktickú otázku z chémie: „Kto vie bez rozmýšľania povedať, […]

Geografia na informatike

Minulý rok sa moji vtedajší siedmaci trochu ťažšie učili geografiu. A tak sme sa dohodli, že im trochu pomôžeme.  Na informatike preberáme úvod do HTML kódu, ozaj len úplné začiatky. Vyrobila som pracovné listy (www.dobrenapady.info/html.docx), ktorých cieľom je vytvorenie akejsi jednoduchej virtuálnej učebnice pre ôsmakov z geografie o Európe. Postupne si pracovné listy rozdávame a žiaci ich […]

Týždeň vo vesmíre

S našimi piatakmi sme sa vydali na ďalekú cestu hlbokým neznámym vesmírnym prie-storom, ktorá trvala týždeň. Pralesáci* sú žiaci veľmi zvedaví, vnímaví a fascinovaní tým, čo existuje mimo planétu Zem. Keď sa večer zapozeráme na oblohu a vidíme tie milióny svetiel, pozeráme sa vlastne do okien vesmíru. „Ale čo je za nimi?“ pýtajú sa malí zvedavci. Odpoveď sme […]

Pútavejšie prezentácie

Máte po dlhej a namáhavej príprave prezentácie pocit, že výsledok nie je dostatočne pútavý? Možno je čas vyskúšať niečo nové – dynamické prezentovanie. Prezi je aplikácia, ktorá takéto dynamické prezentácie umožňuje vytvárať. Nejde o postupné striedanie jednotlivých slajdov, výsledok skôr pripomína film, pri ktorom kamera sníma jednotlivé slajdy a plynule prechádza z jedného na druhý. Ako je […]

Všetko, čo by mal učiteľ vedieť o Wikipédii (5.)

V predchádzajúcich štyroch častiach seriálu sme predstavili základný obsah Wikipédie. Dnes sa ešte pozrieme na niektoré užitočné funkcie, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú prácu s týmto zdrojom. Tlač článku Niekedy nám nestačí prečítať si text hesla na obrazovke, ale chceme si ho aj vytlačiť. Vtedy je dobré netlačiť priamo stránku, ktorú máme otvorenú, ale prejsť na jej […]

Scroll to top