Nielen obedy budú zadarmo

Asi pred pol rokom som v editoriáli avizoval, že počas tohto – desiateho – ročníka DOBREJ ŠKOLY sa s časopisom udejú väčšie zmeny. V týchto dňoch pristupujeme k prvej z nich. Počínajúc týmto číslom bude DOBRÁ ŠKOLA v digitálnej podobe (PDF) pre všetkých záujemcov k dispozícii zadarmo, prípadne za dobrovoľné predplatné, ktorého výšku si zvolí každý sám. Stačí sa prihlásiť na odber […]

OPŠ 332: Štyristo omší za deň

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: V istej historickej knihe sa uvádza, že „v určitom období sa v Katedrále sv. Víta v Prahe konalo až 400 omší denne“. Keď sa človek s kritickým myslením dozvie takúto vec, automaticky si položí otázku, či je to vôbec možné. Nie je to […]

Majú byť riaditelia škôl vyberaní radou školy?

Po roku 1989 bol do nášho školstva zavedený nový prvok – rady školy. Medzi ich najdôležitejšie kompetencie patrí výber riaditeľa školy. Aký je súčasný stav? Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, resp. sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa. V materských […]

O proteste stredoškoláčky, smutnej titulke, úlohe zo života, jazykovednom probléme a hlúpom nadpise

Protest stredoškoláčky Pätnásťročná študentka Greta Thunbergová protestovala pred švédskym parlamentom. V jednom zo svojich prejavov sa opýtala: „Načo mám študovať pre budúcnosť, ktorá zrejme ani nestane, keď nikto nerobí nič pre to, aby nastať mohla? A aký zmysel má učiť sa fakty z učebných osnov, keď tie najdôležitejšie informácie získané vďaka vede pre našich politikov zjavne nič neznamenajú?“ […]

OPŠ 333: Posolstvo mimozemšťanom

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: V rokoch 1972 – 1973 vyslalo ľudstvo do vesmíru sondy Pioneer 10 a Pioneer 11. Obe mali na sebe pripevnenú tabuľku z pozláteného hliníka (pozri obrázok). Išlo o správu od ľudstva pre prípadnú mimozemskú civilizáciu, ktorá by prišla so sondami do kontaktu. […]

Zaľúbené do učiteľa

Ako reagovať, keď žiačky prejavujú voči učiteľovi viac záujmu, než je zdravé?  Tento príbeh sa odohral na istej strednej umeleckej škole. „Sedíme v kabinete samí mladí učitelia. Minulý rok k nám pribudol nový kolega – sochár. Už po krátkom čase som si všimla, že niektoré žiačky s ním celkom otvorene flirtujú. Zaujímavé je, že on to tak nevníma. […]