Aký triedny, taká trieda

Kráčam. Moje kroky sa ozývajú, pretože dlhá chodba je prázdna. Žiaci nedupocú, nepociťujem potrebu ich okrikovať a usmerňovať. Koncom augusta je každá škola dokonalá. Potom prídu žiaci a rozdupú a prekričia všetko moje snaženie.  „Som späť,“ poviem a vychutnám si ozvenu, ktorá sa končí: päť, päť, päť. Zamračím sa a zatvárim sa prísne, učiteľský podmienený reflex nezapriem, zlé správy musia […]

Premena normalizačnej budovy školy

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa Iste všetci poznáte ten pocit, keď vstúpite do školy a „vnímate“ jej ducha. Ten pocit na škále od zvláštne skľučujúceho, cez ľahostajný, až po ten povznášajúci, svieži, vyzývajúci k tvorivosti a radosti! Sme architekti dlhodobo vnímajúci potrebu reformy vzdelávania na Slovensku hodnú 21. storočia. Je to pre nás dlhodobá výzva a radi by sme prispeli našou […]

Slováci v Číne na 2. mieste

20. – 26. júla sa uskutočnila v Macau v Číne medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov zaujímajúcich sa o vedu aj vo voľnom čase od 12 do 20 rokov. Počas 34-ročnej histórie je projekt považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne […]

Surfujte s nami: September 2019

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Materiály k bádateľskému vyučovaniu prírodných vied V Surfujte s nami sme už predstavili viacero kvalitných zdrojov vzdelávacích materiálov, pomocou ktorých premeníte tradičné frontálne vyučovanie na konštruktivistické – také, v ktorom žiaci získavajú vedomosti a zručnosti svojou vlastnou bádateľskou aktivitou. Tentoraz môžete siahnuť po materiáloch Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré pokrývajú témy biológie, chémie, geológie a paleontológie na základných aj […]

OPŠ 355: Zlatá rybka

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Iste poznáte rozprávky, v ktorých niekto vyloví zlatú rybku a tá mu sľúbi splniť tri želania, ak ju pustí späť na slobodu. Predstavte si, že by rybári naozaj vylovili z Atlantického oceána zlatú rybu a tá by im sľúbila, že ak ju pustia, […]

Nech už radšej nič nerobia

V normálnych krajinách si ľudia volia politikov na to, aby niečo robili. Riešili aktuálne spoločenské problémy, zlepšovali fungovanie štátu, prichádzali s nápadmi, plánmi či víziami ako ďalej. Aby sledovali trendy, inovovali a posúvali jednotlivé rezorty aj krajinu ako celok dopredu. V normálnych krajinách by teda bolo absurdné, aby si občania želali, nech politici nič nerobia. Slovensko teda asi nebude […]

CLIL metóda u druhákov

Zaradením CLIL metódy v 2. ročníku ZŠ na nejazykových predmetoch prejavili naši žiaci prirodzený záujem o čítanie, hovorenie a písanie v anglickom jazyku. Cieleným výberom slovnej zásoby a slovných spojení sa žiaci stretli s prirodzenými situáciami, prostredníctvom ktorých si cudzí jazyk osvojovali. Na hodinách matematiky hrami, hraním rolí alebo tvorivou vizualizáciou si osvojovali a vytvárali slovné spojenia týkajúce sa nakupovania, predaja, situácií z oblasti športu […]

Vzdelávanie, ktoré sa nekončí

Rozhovor s Katarínou Petriskovou Vyštudovala anglický jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V rámci programu Erasmus študovala na University of Wolverhampton vo Veľkej Británii. Od roku 2011 učila i učí na rôznych bilingválnych gymnáziách v Bratislave. Okrem anglického jazyka a literatúry učí aj predmet globálne vzdelávanie. Je v mentoringovom programe na domovskom gymnáziu C. S. Lewisa i v Komenského inštitúte ako mentor. Inšpiráciu a profesionálny rozvoj […]

Ak klimatizujeme, nemôžeme vetrať

Je ľahké verbálne sa ako škola prihlásiť k nejakým výchovno-vzdelávacím cieľom. („Budeme rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie našich žiakov. Budeme ich viesť k zodpovednosti, samostatnosti a k záujmu o vzdelávanie.“). Ťažšie je nájsť spôsoby, ako vytýčené ciele v praxi naplňovať. No zdá sa, že ešte ťažšie je uvedomiť si, že niektoré veci, ktoré sa v školách dejú, pôsobia priamo PROTI vytýčeným cieľom a negujú […]

Divadelný tábor v Divadle Jána Palárika

O originálnom tábore, do ktorého sa deti budú rady vracať Dva týždne ubehli ako švihnutím čarovného prútika. Chodbami, miestnosťami i zákutiami divadla putovalo tornádo nespútanej radosti a invencie pohybujúce sa v rytme chronicky známych songov. Tomu nespútanému kolotoču dobrej nálady nemohli uniknúť žiadne kúty ani pavučiny a aj tie najstaršie múry divadelnej budovy chtiac-nechtiac aspoň zavibrovali a určite pookriali. Program bol vopred […]

OPŠ 354: Rozvody na ostrove

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Na ostrove Love Island žije rovnako veľa mužov ako žien. Ostrov je známy tým, že miestni obyvatelia sa sobášia iba medzi sebou, teda neuzatvárajú manželstvo s nikým mimo ostrova. Ako všade inde, aj tu sa niektoré manželstvá nevydaria a dochádza k rozvodom. […]