Aký triedny, taká trieda

Kráčam. Moje kroky sa ozývajú, pretože dlhá chodba je prázdna. Žiaci nedupocú, nepociťujem potrebu ich okrikovať a usmerňovať. Koncom augusta je každá škola dokonalá. Potom prídu žiaci a rozdupú a prekričia všetko moje snaženie.  „Som späť,“ poviem a vychutnám si ozvenu, ktorá sa končí: päť, päť, päť. Zamračím sa a zatvárim sa prísne, učiteľský podmienený reflex nezapriem, zlé správy musia […]

Premena normalizačnej budovy školy

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa Iste všetci poznáte ten pocit, keď vstúpite do školy a „vnímate“ jej ducha. Ten pocit na škále od zvláštne skľučujúceho, cez ľahostajný, až po ten povznášajúci, svieži, vyzývajúci k tvorivosti a radosti! Sme architekti dlhodobo vnímajúci potrebu reformy vzdelávania na Slovensku hodnú 21. storočia. Je to pre nás dlhodobá výzva a radi by sme prispeli našou […]

Múdre slová na tému “deti”

Všetci vieme, ako vychovávať cudzie deti. Jiří Žáček C Prvý rok života dieťaťa trávime tým, aby sme ho naučili chodiť a rozprávať a ďalšie roky mu neustále hovoríme, aby si sadlo a bolo ticho. Phyllis Diller Trápi nás, kým sa stanú naše deti v budúcnosti, a pritom zabúdame, že oni už sú niekým aj dnes. […]

Slováci v Číne na 2. mieste

20. – 26. júla sa uskutočnila v Macau v Číne medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov zaujímajúcich sa o vedu aj vo voľnom čase od 12 do 20 rokov. Počas 34-ročnej histórie je projekt považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne […]

Menej domácich úloh pre španielske deti

Španielska blogerka Eva Bailén založila v roku 2015 petíciu, ktorú nazvala Spravodlivé domáce úlohy – španielsky Los deberes justos. Petícia už dnes má 225 199 podpisov a vyústila do celonárodnej debaty o domácich úlohách. Eva oznámila, že jej nejde o to, aby domáce úlohy úplne zmizli. Chce len diskutovať o ich kvalite a miere. V jednej zo španielskych provincií, vo Valencii, vznikol v decembri roku […]

Edutopia – v škole záleží najmä na vzťahoch

Vzťahy sú dôležitý bod, na ktorý pri vytváraní rôznych stratégií, osnov a školských pravidiel často zabúdame. Nejde však len o vzťah s učiteľom, ale aj s ostatnými žiakmi v triede. Pokiaľ deti cítia dôveru a blízkosť, začne sa v ich tele uvoľňovať hormón oxytocín, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na vývoj mozgu. Ako niečo také v našich školách dosiahnuť? Napríklad rannými uvítacími ceremoniálmi, pri ktorých […]

Septembrové Surfujte s nami!

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Materiály k bádateľskému vyučovaniu prírodných vied V Surfujte s nami sme už predstavili viacero kvalitných zdrojov vzdelávacích materiálov, pomocou ktorých premeníte tradičné frontálne vyučovanie na konštruktivistické – také, v ktorom žiaci získavajú vedomosti a zručnosti svojou vlastnou bádateľskou aktivitou. Tentoraz môžete siahnuť po materiáloch Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré pokrývajú témy biológie, chémie, geológie a paleontológie na základných aj […]

#355: Zlatá rybka

Iste poznáte rozprávky, v ktorých niekto vyloví zlatú rybku a tá mu sľúbi splniť tri želania, ak ju pustí späť na slobodu. Predstavte si, že by rybári naozaj vylovili z Atlantického oceána zlatú rybu a tá by im sľúbila, že ak ju pustia, odpovie im na akékoľvek tri otázky. Ak by sa niečo také naozaj stalo, ľudia by nemali premrhať takúto […]

Nech už radšej nič nerobia

V normálnych krajinách si ľudia volia politikov na to, aby niečo robili. Riešili aktuálne spoločenské problémy, zlepšovali fungovanie štátu, prichádzali s nápadmi, plánmi či víziami ako ďalej. Aby sledovali trendy, inovovali a posúvali jednotlivé rezorty aj krajinu ako celok dopredu. V normálnych krajinách by teda bolo absurdné, aby si občania želali, nech politici nič nerobia. Slovensko teda asi nebude […]

CLIL metóda u druhákov

Zaradením CLIL metódy v 2. ročníku ZŠ na nejazykových predmetoch prejavili naši žiaci prirodzený záujem o čítanie, hovorenie a písanie v anglickom jazyku. Cieleným výberom slovnej zásoby a slovných spojení sa žiaci stretli s prirodzenými situáciami, prostredníctvom ktorých si cudzí jazyk osvojovali. Na hodinách matematiky hrami, hraním rolí alebo tvorivou vizualizáciou si osvojovali a vytvárali slovné spojenia týkajúce sa nakupovania, predaja, situácií z oblasti športu […]

Vzdelávanie, ktoré sa nekončí

Rozhovor s Katarínou Petriskovou Vyštudovala anglický jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V rámci programu Erasmus študovala na University of Wolverhampton vo Veľkej Británii. Od roku 2011 učila i učí na rôznych bilingválnych gymnáziách v Bratislave. Okrem anglického jazyka a literatúry učí aj predmet globálne vzdelávanie. Je v mentoringovom programe na domovskom gymnáziu C. S. Lewisa i v Komenského inštitúte ako mentor. Inšpiráciu a profesionálny rozvoj […]

Ak klimatizujeme, nemôžeme vetrať

Je ľahké verbálne sa ako škola prihlásiť k nejakým výchovno-vzdelávacím cieľom. („Budeme rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie našich žiakov. Budeme ich viesť k zodpovednosti, samostatnosti a k záujmu o vzdelávanie.“). Ťažšie je nájsť spôsoby, ako vytýčené ciele v praxi naplňovať. No zdá sa, že ešte ťažšie je uvedomiť si, že niektoré veci, ktoré sa v školách dejú, pôsobia priamo PROTI vytýčeným cieľom a negujú […]