A okraje máš kde?

O deťoch, ktoré prepadávajú už v prvej triede a školu končia v šiestom ročníku Žofia sedí pred tabuľou a pozerá sa na mňa. „Čím by si chcela byť?“ Odpovedá hanblivo, ale bez zaváhania. „Zdravotnou sestričkou. Chcela by som pomáhať iným ľuďom.“ Typická Žofia – hneď od začiatku, keď som sa stal u siedmakov triednym učiteľom, som sa na ňu mohol spoľahnúť. Pomáhala s pomôckami, na hodinách […]

Dviné solvá a fakritoál

Nielen názov tohto článku znie absurdne – také sú aj zadania v ňom Inšpiráciou mi bol článok Does the huamn mnid raed wrods as a wlohe? – Vmína ľusdká myesľ slvoá ako ceolk? Psychológovia Grainger and Whitheyová v ňom ukázali, že zámena vnútorných písmen v slovách nebráni správnemu čítaniu a interpretácii. Protiklad medzi zrozumiteľnosťou obsahu a vysokým počtom chýb naznačuje, že […]

Za čo všetko sú školy zodpovedné?

Nedávno som bol v rámci jednej ankety oslovený s otázkou: Sú školy zodpovedné za rastúce sympatie mladých k (politickému) extrémizmu? V ankete som musel byť stručný, tu je obšírnejšia odpoveď: V tej podobe, v akej bola otázka položená, ju možno zodpovedať jedine jasným NIE. Keby však znela „Sú aj školy čiastočne spoluzodpovedné za…“, zrejme by väčšina z nás pripustila, že do istej miery áno. […]

Nežiaduca spolupráca

Nepedagogický prístup k hodnoteniu môže napáchať veľa škody Tento príbeh sa odohral na základnej škole. Piataci dostali dva týždne času na to, aby každý na hodinu geografie vypracoval projekt. Dvojičky – chlapec a dievča – vypracovali jeden projekt spoločne. Keď to učiteľka v deň prezentácie zistila, nahnevane im pripomenula, že projekt mal vypracovať každý sám. Súrodencom, ktorí stáli pred tabuľou, […]