Články

Previous
Next
Na dôkazoch založené vzdelávanie
Články

Na dôkazoch založené vzdelávanie

Jedným z najaktuálnejších trendov vo vzdelávaní, aspoň v zahraničí, je diskusia o tzv. evidence-based education – na dôkazoch založené vzdelávanie. Je to prístup už

Viac »
Išiel som podľa ŠVP
Články

Išiel som podľa ŠVP

Ako by mal vyzerať Štátny vzdelávací program, aby bol prínosom pre učiteľov aj žiakov? Názory na štátne vzdelávacie programy sa pohybujú

Viac »
Papier verzus obrazovka
Články

Papier verzus obrazovka

Vplýva médium na schopnosť osvojenia si obsahu? Deťom rozdávame tablety a do tried montujeme interaktívne tabule. Vyzerá to moderne a dúfame, že sa výsledky

Viac »
Keď vypneme autopilota
Články

Keď vypneme autopilota

Každý z nás si počas života vybuduje zónu komfortu. Je to množina informácií, skúseností a situácií, ktoré sme prežili. Poznáme ich, stretli

Viac »
Súťaž alebo spolupráca?
Články

Súťaž alebo spolupráca?

Čo hovoria výskumy o kooperatívnom štýle vyučovania Na edukačných stránkach môžeme nájsť texty porovnávajúce súťaživý a kooperatívny štýl vyučovania. V zásade sa zhodujú

Viac »
Keď sedím, neviem rozmýšľať
Články

Keď sedím, neviem rozmýšľať

Opakovanie občas nevedie k múdrosti, ale je zdrojom frustrácie Žiak 3. ročníka, veľmi dobré známky, integrovaný s ADHD. Osobná história napovedá, že príčinou

Viac »
Vstúpil som si do svedomia
Články

Vstúpil som si do svedomia

Začnem osobou skúsenosťou, ktorá síce so školou nesúvisí, ale predsa len má s mojím učiteľstvom dosť spoločného.  Keď moje neterky, bratove

Viac »
Čo je úlohou školy?
Články

Čo je úlohou školy?

Koľkokrát ste si už odpovedali na otázku čo je úlohou školy? Vzdelávať žiakov, vychovávať žiakov, pripraviť žiakov na celoštátne alebo nebodaj medzinárodné

Viac »