Prírodné vedy

Prírodné vedy

Previous
Next

Pozor, babirusa!

Čo robiť, keď chceme, aby žiaci vedeli riešiť slovné úlohy? Na začiatku sa všetkým čitateľom ospravedlňujeme, ale pre dobré pochopenie

Viac »
zero waste v škole
Environmentálna výchova

Prví nesmelí Zero Wasteri

Dôležitejšie ako recyklovať, je nevytvárať odpad  Na úplnom začiatku bol článok Denníka N o jednej z prvých slovenských zerowasteriek, Petre

Viac »
Matematika

O niektorých číslach

Krátke zamyslenie o prirodzených číslach či zlomkoch Prirodzené čísla sú to najprirodzenejšie, čo nám matka matematika dala. Najčastejšie ich používame

Viac »
expedícia v škole
Biológia, prírodoveda

Experimenty, ktoré učia i bavia

Vedením k zmysluplnému chápaniu prírodovedných javov učíme deti lepšie rozumieť svetu Projekt ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj sme rozbehli len pred rokom,

Viac »
Biológia, prírodoveda

Žĺtka vajec plameniaka

V triede visí na nástenke obrázok rozbitého vajíčka s ružovým žĺtkom a textom Flamingo egg yolks are pink. Keď som naň natrafila na

Viac »
outdoorové aktivity
Biológia, prírodoveda

Škola mimo školy

Náučné outdoorové aktivity s deťmi nemusia byť nuda V minulom čísle sme v článku Vypadnite von! písali o tom, aké je pre deti

Viac »
Environmentálna výchova

Zelená škola je škola zmeny

E. F. Schumacher ku globálnym environmentálnym a sociálnym problémom trefne odpovedal na otázku: „Čo vlastne môžem spraviť?“ „Odpoveď je jednoduchá a zároveň znepokojujúca:

Viac »
Environmentálna výchova

Deň v jednej Zelenej škole

Gymnázium v Dubnici nad Váhom usporiadalo 27. apríla výnimočný projekt Komunitný akčný deň. Vznikol spojením a prezentovaním Zelenej školy, Mladých reportérov a projektu

Viac »
tajomný vesmír
Astronómia

Tajomný vesmír

Najprv inšpiratívna výstava, potom zaujímavé hodiny Počas tematického celku Tajomný vesmír sa štvrtáci zúčastnili tematickej výstavy o kozmonautike – Cosmos Discovery. 

Viac »
Environmentálna výchova

Enviromentálni experti

Zaujímavé nápady, ako využiť rovesnícke vyučovanie V rámci projektu Environmentálni experti sme v Živici vytvorili priestor pre praktickú skúsenosť a sebarealizáciu žiakom

Viac »
Scroll to top