Čítanie s porozumením v angličtine

Nápady na aktivity na podporu čítania s porozumením na hodinách anglického jazyka Predtým než začnem so slovnou zásobou a porozumením anglického textu, využívam príležitosť ukázať žiakom, ako sa jednotlivé gramatické javy prejavujú v kontexte. Podľa daností textu a jazykovej úrovne žiakov zadávam úlohy: Nájdite v texte príklady pre záporné otázky. Nájdite slovesá v minulom čase. V prípade nižšej jazykovej úrovni žiakov […]

OPŠ 340: Známka s chybou

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Píše sa 30. október 1918 a slávny maliar Alfons Mucha dostáva šancu, aká sa naskytne iba raz za život: navrhnúť prvé známky pre nový spoločný štát Čechov a Slovákov. Neskrýva nadšenie ani hrdosť a súhlasí, že do 24 hodín predloží prvý, najdôležitejší návrh. […]

Poďme učiť von

Outdoor education programmes (OEPs) vychádzajúce z povinného kurikula sú v obehu 20 rokov. Časť ich výučby prebieha vonku. Využívajú prírodniny, charakter prostredia, no pritom dodržiavajú osnovy a po obsahovej stránke sa takmer nelíšia od štandardného školského roka. V poslednom desaťročí sa dostali do hľadáčika výskumníkov. Vo viacerých krajinách sa pravidelné vyučovanie v exteriéri objavilo aj v národných reformách školského systému. Stalo sa tak v Dánsku, […]

Zlatý grál pedagogiky

Žiaci, ako voláme človeka, ktorý neustále rozpráva, aj keď už nikoho naokolo nezaujíma, čo hovorí? – Učiteľ. Podobných vtipov, citátov či aforizmov sú stovky. Aj keď riskujem, že si pohnevám svojich verných čitateľov, ešte ich pár pridám: Pedagogika je teória o tom, ako dosiahnuť, aby sa niekto učil niečo, čo sa učiť nechce. (Noami Altdort) Na každú […]

Možnosť vybrať si je dôležitá

Ako namiešať žiakom skvelé menu úloh? Tiež radi chodíte do reštaurácie? My áno. Nie že by sme nevedeli a nechceli variť, ale tá možnosť vybrať si z niekoľkých jedál práve to, na ktoré máme chuť. Alebo to, ktoré by sme si doma neuvarili. Alebo to, ktoré sme ešte nikdy nejedli a zaujíma nás ako chutí… A teraz si spomeňte na školskú jedáleň. […]

OPŠ 341: Chodenie do kruhu

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Hovorí sa, že najhoršie, čo môže postretnúť blúdiaceho človeka, je chodenie do kruhu. (Nechceme byť pedanti, ale správne by sme mali hovoriť o chodení po kružnici, podobne ako olympijské kruhy sú v skutočnosti olympijské kružnice a kruhy pod očami sú polkruhy.) Pritom chodiť […]

Samoštúdium

Nedávno som mal možnosť hovoriť s učiteľmi z dvanástich škôl, ktoré sa rozhodli implementovať vybrané myšlienky z dokumentu Učiace sa Slovensko. Niektoré z nich sa pokúšajú realizovať aj opatrenie, ktoré znie: „Využívať v rámci individualizácie vzdelávania aj samoštúdium žiakov (počas pobytu v škole) ako špecifickú formu učenia sa.“ Keďže som autorom citovaného námetu z UsS, bolo pre mňa zaujímavé počuť, ako sa […]

Ťahák – neťahák

Tento príbeh nám porozprávala naša známa. Stal sa jej v čase, keď bola gymnazistkou. „Na dejepise sme preberali zámorské objavy a mali sme sa naučiť príslušné letopočty. Učiteľka nespresnila ktoré, odkázala nás na legendu v dejepisnom atlase. Bola som dobrou žiačkou, ale pamäť na roky som nemala. Podobné veci som sa učila ako básničku. Na záver učenia som si všetky letopočty vypísala […]

O ráznej starostke, zabudnutých úvodzovkách, omilných médijách a tukových vankúšikoch

To musí byť učiteľka! V uplynulých týždňoch sa celé Slovensko zabávalo na direktívnom až šikanóznom spôsobe, akým viedla starostka Fekišoviec zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Učitelia by sa však mali vážne zamyslieť nad komentármi pod videom, v ktorých sa stále znovu objavoval rovnaký názor: To musí byť učiteľka! Ak sa toľkým ľuďom tento spôsob správania spája s učiteľmi, je to pre […]

OPŠ 339: Pôrod bez súhlasu

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: 27-ročný Raphael Samuel zažaloval svojich rodičov za to, že ho splodili a porodili bez jeho súhlasu. Žalobca, samozrejme, chápe, že rodičia nemohli vopred získať jeho súhlas, trvá však na tom, že v takom prípade nemali právo ho splodiť a porodiť. Raphael je zrejme […]

OPŠ 342: Slovo roka

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Slovom roka 2016 sa v Rakúsku stalo slovo Bundespräsidentenstich­wahl­wiederholungsverschiebung. Viete, čo znamená a ako vzniklo?

Príliš veľa možností – vzdelávací systém v Holandsku

Holanďan, ktorý učil na Slovensku dva roky, približuje, ako funguje vzdelávanie v jeho krajine Základné školy v Holandsku Predstavte si, že máte dieťa vo veku 5 rokov. To je vek, v ktorom začína povinné vzdelávanie v Holandsku. Voľba základných škôl je pomerne veľká – od klasických cez montessori, daltonských, pestalozzi, freinetovských a iných typov. V Holandsku je viac ako 150 […]